Een autistische burn-out komt relatief vaak voor bij werkende mensen met autisme. Waar ligt dit eigenlijk aan?

Autistische burn-out

Een autistische burn-out komt regelmatig voor bij zowel werkende als niet werkende mensen met autisme. Uit een wetenschappelijk onderzoek hiernaar is de definitie van een autistische burn-out vastgesteld als: “een syndroom als resultaat van chronische levensstress en een gebrek aan overeenstemming tussen verwachtingen en capaciteiten met onvoldoende ondersteuning.” Het mag duidelijk zijn dat chronische stress en hoge mate van overprikkeling vaak tekenend zijn voor mensen met (hoogfunctionerend) autisme.

De kernelementen van een autistische burn-out

De drie kernelementen van een autistische burn-out:

1. Chronische uitputting
2. Verlies van vaardigheden
3. Verminderde tolerantie voor prikkels

Chronische uitputting

Chronische uitputting en vermoeidheid is een veel voorkomende kenmerk bij mensen met autisme. Dit ontstaat met name als mensen niet voldoende kunnen bijkomen van activiteiten. Dit verergert nog meer bij het negeren van lichaamssignalen. Ook als ze te weinig kunnen ontstressen omdat ze zo veel ballen in de lucht moeten houden. Het (moeten) onderhouden van sociale contacten, relaties, een baan en mogelijk ook nog kinderen, leggen een zware wissel op iemand met autisme. Juist mensen met autisme hebben ‘downtime’ nodig om te herstellen van alle dagelijkse dingen die voor de meeste mensen heel normaal zijn.

Verlies van vaardigheden

Veel mensen met een autistische burn-out ervaren op breed gebied verlies aan vaardigheden. Afhankelijk van de mate van de burn-out kan dit toeslaan op geheugenverlies, de uitoefening van hun taken, überhaupt niet meer kunnen werken en emotieregulatie. Ook bij basale levensvaardigheden zoals je bed uitkomen, een gesprekje voeren of je eten maken. Dit verlies aan vaardigheden kan behoorlijk ingrijpend zijn en lange tijd aanhouden. Het kan gebeuren dat sommige vaardigheden nooit meer terugkomen op het level als vóór de burn-out.

Verminderde tolerantie voor prikkels

Dit is vaak één van de eerste kenmerken die steeds sterker lijken te worden. Het niet meer kunnen verwerken van overprikkelende informatie en een overload aan prikkels. Bepaalde geluiden, licht, geuren en andere prikkels komen veel harder binnen. Ook sociale aangelegenheden zoals boodschappen doen of een verjaardag vieren lijken ondraaglijk te worden. Deze wil je het liefst vermijden. Dit kan tezamen leiden tot een zeer lage frustratietolerantie en toenemende meltdowns (totale overbelasting) en shutdowns (helemaal in jezelf keren). Leren omgaan met stress bij autisme behoeft een hoge prioriteit.

Oorzaken autistische burn-out

Wat zijn veel voorkomende oorzaken van een autistische burn-out?

 • Het camoufleren en maskeren van autisme
  Dit is één van de meest voorkomende oorzaken van een autistische burn-out. Vooral vrouwen met (hoogfunctionerend) autisme voelen al vroeg in hun leven de noodzaak om hun autisme kenmerken en uitingen zo veel mogelijk voor de buitenwereld te verbergen. Autisme maskeren en camoufleren zijn overlevingsmechanismen waarvoor iemand met autisme een hoge prijs betaalt. Je autisme camoufleren betekent roofbouw plegen op je eigen lichaam. Niet camoufleren kan leiden tot onbegrip, afwijzing en conflicten.

  Lees hier meer over in het blog autisme camoufleren en het filmpje over sociaal gedrag maskeren. 

 • Onderlinge verwachtingen en perfectionisme 
  Juist bij werkende mensen met autisme zijn de verwachtingen van anderen in hun werkomgeving soms te hoog gespannen. Je wilt daar natuurlijk wel aan voldoen, dus je gaat automatisch al snel op je tenen lopen om aan die verwachtingen te voldoen. Je wilt tenslotte zo ‘normaal’ mogelijk overkomen. Dit levert veel stressprikkels bij autisme op. Perfectionisme en een hoge prestatiedrang liggen hierbij ook vaak op de loer. Dit met alle gevolgen van dien.

  Lees meer over autisme en perfectionisme.

 • Onbegrip en gebrek aan kennis van autisme in de (werk)omgeving
  Indien je als persoon met autisme weinig tot geen begrip en erkenning krijgt in je omgeving, dan creëert dit ook veel innerlijke stress. Indien je vaak merkt dat er onvoldoende begrip is voor je behoeften en er wordt niet naar je geluisterd, dan breekt dit zich vroeg of laat op. Je raakt gedemotiveerd, boos en afstandelijk. Dit kan weer tot overprikkeling leiden van je systeem met een burn-out of depressieve klachten als gevolg.

  Lees meer over overprikkeling bij autisme.

 • Onverwachte gebeurtenissen en te veel of te snelle veranderingen
  Indien er te veel of te snel veranderingen zijn in je leefomgeving of op je werk, kan dit soms ook tot de bekende druppel leiden die je doet overlopen. Snel opvolgende gebeurtenissen die je nauwelijks kunt verwerken hakken er stevig in. Een verhuizing of het overlijden van een dierbare kan dan ineens te veel zijn. Dit kan je zo veel buitensporige hoeveelheid energie kosten, dat je systeem het niet meer kan verwerken. Behoefte aan planning en structuur is hierbij heel belangrijk.

  Lees meer over autisme en behoefte aan structuur.

 • Geen grenzen kunnen stellen
  Het gebeurt vaak dat de behoeften en ervaringen van mensen met autisme door de omgeving weg worden gebagatelliseerd. Het wordt niet gezien of opgemerkt als aanstellerij of te kritisch. Het stellen van grenzen is cruciaal voor mensen met autisme. Dit is  in de praktijk juist een punt dat vaak als zeer moeilijk wordt ervaren. Doordat anderen makkelijk over hun grenzen kunnen gaan en mensen met autisme zich te snel laten leiden, keren ze steeds verder af van hun eigenwaarde en eigen ‘ik’.

  Hiervoor kunnen wij een maatwerk assertiviteitstraining bij autisme inzetten.

Autisme en depressie

Indien een arts of psycholoog eerder geen autisme heeft kunnen vaststellen, krijgen ongediagnosticeerde mensen met autisme soms een label van ‘depressie’ opgeplakt. Echter verschilt een autistische burn-out met depressie, ook al zit er soms wel samenhang tussen. Mensen met autisme ervaren vaak terugkerende depressieve klachten. Zeker als er weinig begrip en begeleiding vanuit de omgeving is. Een depressie kan op zichzelf staan, maar is een helaas regelmatig terugkerend probleem bij mensen met autisme. Dit hoeft niet bij iedereen het geval te zijn, alleen bij mensen die hier meer gevoelig voor zijn.
Het wordt pas een probleem als een psycholoog een depressie, borderline, angststoornis of andere diagnose vaststelt, maar dat de onderliggende oorzaak van autisme niet wordt gezien.

Lees meer over autisme en depressie

Lees ook ons blog over verkeerde diagnose bij vrouwen met autisme.

Training bij autistische burn-out

Het Autisme Centrum biedt speciale training bij autistische burn-out. Dit kan in Groningen, Assen, Drachten en online via Teams. Doordat de aanvragen inmiddels uit verschillende regio’s komen, bieden wij veel van onze diensten ook online in Teams aan. Dit kan dus ook bij al onze trainingen en maatwerk trajecten.

“Een autistische burn-out vraagt om efficiënte en preventieve aanpak”