Autisme begeleiding

Autisme begeleiding
Autisme begeleiding op maat

Met de autisme begeleiding via ons Autisme Centrum, krijg je maatwerk begeleiding door een ervaren autisme coach die je begeleidt met persoonlijke- en werk gerelateerde problemen. Autisme begeleiding kan zowel door particulieren, instanties, bedrijven als door werkgevers aangevraagd worden.

Autisme begeleiding bij werkproblemen

Veel mensen met autisme die door bepaalde problemen op het werk uitvallen, zitten ‘ziek’ thuis of krijgen burn-out klachten. Werken met autisme kan soms ook best lastig zijn. Daarom is goede autisme begeleiding belangrijk voor het welslagen van een medewerker met autisme in een reguliere werkomgeving. Medewerkers met autisme kunnen zeker goed in hun werk functioneren. Als de werkomstandigheden echter niet goed zijn, kan dit tot overprikkeling leiden. Wij kunnen bij diverse voorkomende hulpvragen maatwerk hulp bij autisme inzetten. Wij werken in de regio Groningen, Friesland en Drenthe.

Werknemers met autisme in dienst

Onze autisme coaches hebben veel kennis en ervaring in het werken met mensen met autisme. Zij zijn goed op de hoogte van alle voorkomende autisme problematiek, kenmerkende gedragspatronen en struikelblokken. Autisme en werk kan heel goed samengaan, mits er goede autisme begeleiding is. Dit kan een leidinggevende zijn, een collega die begrijpt wat autisme is of een meer ervaren autisme coach. Juist om te voorkomen dat een werknemer met autisme uitvalt, niet meer goed kan functioneren en er dreigend ontslag boven zijn of haar hoofd hangt, is het raadzaam om tijdig hulp in te schakelen.

Samenwerking tussen werknemer en de autisme coach

Een goede samenwerking begint bij een goed onderling vertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat de werknemer een juiste ‘klik’ ervaart bij de autisme coaches van het Autisme Centrum. Op deze manier verloopt de autisme begeleiding op een inlevende, begripvolle manier. Hierdoor is de werknemer sneller bereid om met de aangereikte handvatten aan de slag te gaan. De werknemer voelt zich hierbij snel op zijn of haar gemak, zodat de geconstateerde problemen en struikelblokken besproken kunnen worden. Afhankelijk van de hulpvraag en de drukte, zullen bij aanvraag bekijken welke autisme coach of therapeut het beste de gevraagde begeleiding kan bieden.

Wanneer is autisme begeleiding een aanvulling? 

Wanneer kan autisme begeleiding binnen een bedrijf zinvol zijn?

  • Als de werknemer duidelijke communicatieproblemen ervaart

  • Als de werknemer meer sociaal gedrag zou moeten vertonen

  • Als de werknemer vaak en snel overprikkelt raakt

  • Als de werknemer wil doorgroeien of zich verder wil ontwikkelen

  • Als de werknemer zijn functie niet (meer) goed aankan

  • Als de werknemer uitvalverschijnselen vertoont

  • Als de werknemer regelmatig of langdurig ziek is

Voor al deze en andere autisme gerelateerde problematiek, kunnen wij maatwerk autisme begeleiding bieden. Bij uitval of ziekte kunnen wij bijvoorbeeld re-integratie bij autisme inzetten. Ook krijgen wij veel aanvragen voor hulp en training bij een autistische burn-out. 

Bij werknemers met autisme die extra ondersteuning behoeven op het gebied van assertiviteit, zelfvertrouwen en grenzen stellen, kan een werkgever of de medewerker zelf een maatwerk assertiviteitstraining aanvragen.

Wat zijn de te verwachten resultaten?

Bij autisme begeleiding zullen bepaalde gedragspatronen, denkwijzen en probleemgebieden besproken worden. Wij leren de werknemer om anders en beter met bepaalde struikelblokken om te gaan. Hierdoor zal de werknemer beter presteren, meer zelfvertrouwen opbouwen en zijn gedrag en de reacties van anderen beter leren begrijpen. Hoe meer zelfbewust een werknemer wordt, hoe meer hij of zij kan leren om zichzelf waar nodig af te schermen, respectvol te communiceren en bepaalde vaardigheden te verbeteren.

Een begeleidingstraject duurt gemiddeld tussen de drie tot zes maanden. Dit is mede afhankelijk van de behoefte en de ontwikkelingspunten.

Onze werkwijze

Na aanvraag plannen wij een eerst een (telefonisch) kennismakingsgesprek met je in. Dit kan naar wens ook op onze locatie in Groningen, Drachten, Assen of online in Teams. In dit gesprek bespreken wij de hulpvraag en onze plan van aanpak. Indien nodig en wenselijk wordt de leidinggevende of werkgever ook in het begeleidingstraject betrokken. In bepaalde gevallen houden wij, na toestemming, ook ruggespraak met andere betrokken hulpverleners of instanties.

Autisme begeleiding aanvragen?  

Wil je graag voor je zelf of voor een werknemer begeleiding aanvragen of heb je nog vragen? Neem bij voorkeur contact met ons op via e-mail of vul hieronder je gegevens in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

    “Autisme begeleiding afgestemd op jouw vraagstukken en behoeftes”