Waarom ontstaan er vaak communicatieproblemen bij autisme? In dit blog vertellen wij je er meer over.

Autisme en communicatieproblemen

In de communicatie gaat het om de boodschap die je wilt vertellen en je gehoord voelen. Het gaat niet alleen om de tekst (verbaal), maar ook om het non-verbale aspect. Dat wat niet gezegd wordt, maar samenhangt met de boodschap: de gezichtsuitdrukking. De tone of voice. Hiermee kom je in contact met elkaar Als je elkaar begrijpt verloopt de communicatie goed. Als er sprake is van autisme, kan het juist binnen de context door een andere insteek misgaan. Helaas ontstaan er vaak communicatieproblemen bij autisme.

Wat bedoel je precies?

Iemand met autisme kan vaak niets met de algemene vraag: “hoe gaat het nu met je”? Die vraag is te open, te breed. Daardoor loopt deze persoon snel vast in het gesprek. “Hoe bedoel je nou precies? Op mijn werk, privé, in de afgelopen week of….”? Dat wil je dan vervolgens vragen, maar daar is vaak geen tijd voor. Dat geeft frustratie omdat je niet goed weet hoe je de vraag moet interpreteren. De miscommunicatie wordt dan een feit. Als twee personen zich niet goed kunnen inleven in de ander, kunnen intenties verkeerd overkomen. Met alle gevolgen van dien. Meer hierover kun je lezen in ons blog over Theory of Mind bij autisme.

Autisme en de sociale context begrijpen

De sociale context is belangrijk voor mensen met autisme. Hoe helderder de communicatie is, hoe gemakkelijker die verloopt. Mensen met autisme houden dan ook van een duidelijke hiërarchie en regels. Dat schept duidelijkheid en overzichtelijkheid. Ze kunnen de verwachtingen dan ook sneller inschatten en hier rekening mee houden. Als iemand zonder kennis en begrip van autisme iemand met autisme niet kent of begrijpt, ontstaat er soms snel een mate van onbegrip. Het kan gebeuren dat ze je dan ‘raar’ of ‘vreemd’ vinden. Ook horen mensen met autisme vaak dat ze veel te direct zijn in de communicatie. Maar dat is vaak wel de manier hoe mensen met autisme communiceren. Ze zeggen graag wat ze denken, zonder er doekjes om te winden of het ‘in te pakken’ zoals een ander het zou willen horen. Pfff wat een moeite elke keer..

Beperkingen in de sociale communicatie

Veel mensen met autisme hebben even bedenktijd nodig voordat ze wat zeggen. Als het dan te lang duurt, kan een ander het al snel invullen en daar gaat het nog wel eens fout. Het kan je dan onzeker maken. “Ik denk niet snel genoeg, ik moet sneller mijn antwoorden formuleren”. Je voelt je snel onbegrepen, maar hoe geef je dat nu netjes aan? Het is belangrijk dat je durft aan te geven dat je wellicht even wat langer na wilt denken voordat je een vraag beantwoordt. Wellicht omdat je het in je hoofd eerst wilt analyseren en hierop je antwoord te formuleren. Daarnaast wil iemand met autisme ook graag dat vragen zo duidelijk en concreet mogelijk worden gegeven. Brede vragen zonder duidelijke context kunnen voor veel mensen met autisme lastig zijn.

Communicatieproblemen kunnen ook ontstaan door het Cassandra-effect.

Het cognitief denken

Vaak is er sprake van een versnelling in het cognitief denken bij een persoon met autisme. Daarnaast kan er vertraging in de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn. De communicatiestijl van iemand met autisme is meer gericht op de inhoud. Van een vloeiende beweging in het uitwisselen van de gevoelsmatige boodschap is minder sprake. Een gesprek op hoog niveau wordt daarmee meer uitdagend. Het blijft vaak lastig om hier snel in te kunnen schakelen. Hier begint dan ook snel het ‘sociaal aangepast kopiegedrag’ om toch maar zo veel mogelijk passende antwoorden te geven. Ook al wordt het zelf niet gevoeld, maar is het beredeneert. We hebben het dan over ‘aangeleerd gedrag’. Knap vermoeiend allemaal voor mensen met autisme.

Autisme en communicatieproblemen oplossen

Natuurlijk kun je autisme en communicatieproblemen niet zo maar oplossen. Dit heeft ook sterk te maken met de mensen in je omgeving die wel of geen kennis van autisme hebben. Daarnaast het geduld om goed naar je te luisteren en niet snel dingen zelf invullen of direct oordelen. Indien je ook tegen meerdere communicatieproblemen aanloopt in het contact met anderen, kan het Autisme Centrum hiervoor een maatwerk training voor je opstellen. Daarbij leggen wij de focus op de volgende punten:

  • Sociale communicatie in diverse interacties (zakelijk en privé)
  • Overtuigend en zelfverzekerd je mening geven
  • Feedback geven en ontvangen
  • Doeltreffend en positief communiceren
  • Effectieve gesprekstechnieken in overlegsituaties
  • Conflicthantering en omgaan met discussies

Wil je hier meer over weten dan kun je het beste contact met ons opnemen via ons contactformulier Geef daarbij aan waar je tegenaan loopt in de communicatie en wat hierin je struikelblokken zijn. Wij nemen dan contact met je op en nemen wat vragen met je door. Aan de hand hiervan stellen wij een maatwerk voorstel voor je op.

“Autisme en communicatieproblemen, daar kan je wat aan doen”