Burn-out bij autisme kun je voorkomen door efficiente burn-out preventie maatregelen. In dit blog hier meer over.

Burn-out bij autisme voorkomen

Medewerkers met autisme lopen meer risico op burn-out klachten. Enerzijds omdat je hier meer risico oploopt door stress en overprikkeling. Anderzijds door je eigen prestatiedrang en het gevoel je te moeten of willen bewijzen. Je wilt natuurlijk aan de gestelde eisen en verwachtingen voldoen. Als je dan ook nog problemen in de sociale communicatie ondervindt en een hoge werkdruk ervaart, liggen burn-out klachten op de loer. Burn-out preventie bij autisme is een relevant onderdeel om je werk goed te kunnen blijven uitvoeren.

Ziekteverzuim en burn-out voorkomen

Ziekteverzuim en uitval moeten natuurlijk altijd zien voorkomen te worden. Hier moet met de juiste focus de aandacht op gericht worden. Dit betekent dat de meest ideale werkomstandigheden heel evident zijn om burn-out klachten te voorkomen. Dit is echter vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedere werkomgeving past goed bij de behoeften van een medewerker met autisme. Werkgever en werknemer dienen goede afspraken te maken en gesprekken te voeren, om waar mogelijk aangepaste werkomstandigheden te creëren. Hiermee kan een werknemer met autisme beter tot zijn recht komen. Blijf dus niet rondlopen met frustraties en ergernissen, maar probeer het in een vroeg stadium aan te geven. Hiermee zal je werkomgeving eerder rekening met je kunnen houden. Omgaan met autisme op het werk lukt beter als je goede afspraken weet te maken.

Burn-out voorkomen op de werkvloer

Een burn-out op de werkvloer voorkomen, betekent dus goede afspraken maken over werktijden, verantwoordelijkheden, takenpakket en werkplek. Samen overleggen wat hierin realistisch en haalbaar voor jou en je werkgever is. Geen kantoortuin met een overload aan prikkels, telefoontjes en rondlopende collega’s, maar bij voorkeur een eigen rustige werkplek in een prikkelarme omgeving. Je zal als werknemer hierin zo goed mogelijk je behoeftes moeten aangeven, ook al vind je dat niet makkelijk. Dit betekent dat je altijd het risico van te veel prikkels en geluid moet zien te reduceren. Neem waar nodig wat vaker een time-out, een korte rustpauze en sluit je even af om op adem te komen als je voelt dat je het nodig hebt. Helaas komt overprikkeling bij autisme vaak voor op de werkvloer.

Veel voorkomende risicofactoren

De volgende risicofactoren voor burn-out klachten kunnen bij medewerkers met autisme op de werkvloer opspelen of een valkuil worden:

 • Ongunstige werkomstandigheden en werkomgeving
 • Te hoge werkdruk en strakke deadlines
 • Geen afgebakend takenpakket en onduidelijkheid
 • Te veel veranderingen achter elkaar
 • Te veel flexibiliteit wat van je wordt gevraagd
 • Moeten voldoen aan (te) hoge verwachtingen
 • Je eigen perfectionistisch denken, handelen en prestatiedrang
 • Over je eigen grenzen gaan
 • Geen nee durven zeggen tegen leidinggevende of collega’s
 • Geen begrip van anderen voor je autisme krijgen

Je eigen werkstijl

Afhankelijk van je eigen werkstijl, heb je in meer of mindere mate kans op een autistische burn-out. Doordat veel medewerkers met autisme op een vrij perfectionistische manier te werk gaan, loop je hiermee een hoger risico. Uit eigen onderzoek blijkt dat meer dan 85 procent van de medewerkers met (hoogfunctionerend) autisme, ook last van perfectionisme hebben. Dit gaat vaak samen met een hoge prestatiedrang, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, loyaliteit en controledrang. Hierdoor ga je nog harder werken, sta je continu ‘aan’, raak je oververmoeid en loop je meer kans op burn-out klachten.

Burn-out preventie training bij autisme

Bij het Autisme Centrum kan je een burn-out preventie training volgen. Dit is bedoeld voor werknemers met (hoogfunctionerend) autisme die een verhoogd risico lopen om een burn-out te krijgen of hieraan tegenaan zitten. Ook als je al eerder of terugkerende burn-out klachten hebt gehad. We gaan dan al je valkuilen, beperkingen, karakterprofiel, werkstijl en werkomgeving goed in kaart brengen. Aan de hand van een telefonisch intakegesprek, lopen we diverse vragen met je door. Hier gaan we dan een maatwerk burn-out preventie training voor opzetten. Elke training wordt op jouw persoonlijke ontwikkelingspunten en leerdoelen afgestemd. Lees meer over onze burn-out preventie training.

Mogelijk in te zetten trainingsonderdelen:

 • Assertiviteit en je eigen gevoel van eigenwaarde
 • Werken aan je zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Je eigen communicatiestijl en sociale communicatie
 • Irrationale gedachtenpatronen doorbreken
 • Perfectionisme en hoge prestatiedrang
 • Negatief doemdenken verminderen
 • Je eigen cirkel van invloed op situaties en gebeurtenissen
 • Leren loslaten van dingen waar je geen invloed meer op hebt
 • Angsten en piekergedrag overwinnen
 • Je valkuilen leren herkennen en deze elimineren
 • Grenzen leren aangeven en leren nee zeggen
 • Conflictvermijdend gedrag en uitstelgedrag aanpakken

Meer weten over de burn-out preventie training?

Wil je graag een telefonisch intakegesprek aanvragen bij dreigende burn-out klachten of wil je meer informatie? Ga dan naar het contactformulier, vul je gegevens in en dan nemen wij contact met je op.

“Burn-out bij autisme voorkomen met de burn-out preventietraining”