De Banenafspraak en het Doelgroepregister als initiatief voor mensen met een beperking, waaronder autisme. Wat is hierin mogelijk?

Banenafspraak en Doelgroepregister

Mensen met een arbeidsbeperking zijn nog steeds sterk ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Met name bij mensen met een minder zichtbare beperking, zoals autisme of bijvoorbeeld bij andere psychosociale problemen. Er zijn door het UWV bepaalde regelingen, zoals de Banenafspraak en het Doelgroepregister, waar mensen met autisme na keuring mogelijk gebruik van kunnen maken. Het hangt er wel van af wat je arbeidsvermogen is en of je wel of niet via de reguliere weg een baan kunt vinden die passend is. Daarbij kijkt het UWV ook in hoeverre je in de afgelopen jaren een ‘normale’ baan hebt gehad.

Wat houdt de Banenafspraak in?

Om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, is er in 2013 de Banenafspraak ontwikkeld. Dit is een afspraak tussen de overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden. Werkzoekenden die onder de doelgroep van de Banenafspraak vallen, hebben meer kansen op een baan. Het is zo bedoeld dat 125.000 banen voor 2026 beschikbaar moeten zijn bij reguliere werkgevers. In 2024 zouden hiervan circa 90.000 tot 100.000 gerealiseerd moeten zijn. Exacte cijfers zijn hierover niet bekend.

Doelgroep verder uitgebreid

Na 2018 is de doelgroep die in aanmerking komt voor de Banenafspraak verder uitgebreid. Iemand valt nu ook onder de doelgroep als hij met de inzet van aanpassingen en voorzieningen het wettelijk minimumloon kan verdienen (zonder die aanpassingen niet). Deze regeling zou meer mensen met een zichtbare en onzichtbare beperking aan het werk moeten helpen.
Het is niet bekend bij het UWV hoeveel mensen met autisme via de Banenafspraak aan het werk zijn gekomen, omdat medische gegevens en eventuele diagnoses e.d. hierin niet bekend mogen worden gemaakt. Er wordt vooral gekeken naar wat iemand mentaal en fysiek aankan, genoten opleidingen, werkervaring, vaardigheden en naar eventuele specifieke voorwaarden die belangrijk zijn binnen de werkomgeving.

Wat is het Doelgroepregister?

Het UWV beheert ook het Doelgroepregister. Dit is een register waarin mensen opgenomen worden die onder de doelgroep van de Banenafspraak vallen. Uit de gegevens van het Doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers voldoende banen creëren voor de doelgroep. Voor mensen met een beperking kan het Doelgroepregister een aantal voordelen en mogelijkheden bieden. Zo kan iemand die in het register staat ondersteuning krijgen om een geschikte baan en werkomgeving te vinden. Juist om een werkplek te vinden waar iemand ook extra begeleiding kan krijgen en een aanspreekpersoon die helpt bij het inwerken en waarbij je terecht kunt voor vragen. Dit kan al veel verschil maken voor een persoon met een beperking en ook zeker bij mensen met autisme.

Duurzaam geen arbeidsvermogen en nieuwe maatregelen

Sinds april 2023 is er nog een nieuwe maatregel bijgekomen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Ook bedoeld om de positie van mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren. Mensen die als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (DGA) zijn aangemerkt, kunnen re-integratieondersteuning krijgen van het UWV als zij daarom verzoeken. Het betreft hier een tijdelijke maatregel die tot 1 april 2028 loopt. Daarna wordt geëvalueerd  om te kijken welke positieve resultaten hiermee zijn bewerkstelligd. Voor mensen met een arbeidsbeperking en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt of die lang uit de roulatie zijn geweest, biedt dit ook perspectieven.

Voordelen voor werkgevers

Voor werkgevers die het Doelgroepregister raadplegen, zijn er regelingen die het aantrekkelijk maken om mensen met een beperking in dienst te nemen of te houden. Werkgevers kunnen een loonkostenvoordeel krijgen. Met deze financiële tegemoetkoming kan een werkgever indien nodig een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek krijgen. Ook kan de werkgever een jobcoach inzetten om de werknemer extra te kunnen begeleiden. Tevens kan de werkgever gebruik maken van de no-riskpolis. Dat betekent dat bij eventuele ziekte het UWV de werkgever een ziektewet uitkering betaalt. De werkgever hoeft dan een groot deel van het loon niet zelf te betalen. Deze regels maken het voor een werkgever aantrekkelijk om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Duurzaam re-integreren naar werk

Het allerbelangrijkste is dat mensen met autisme op een duurzame manier worden begeleid naar (ander) werk. Juist omdat het voor een deel van deze doelgroep lastig is om via de reguliere weg een passende functie en werkomgeving te vinden. Vanuit het Autisme Centrum doen we dagelijks hard ons best om deze doelgroep te begeleiden en ondersteunen in allerlei kwesties rondom werk, je baan behouden, loopbaanbegeleiding en re-integratie. Zoek je ook maatwerk begeleiding omdat je bent uitgevallen op je werk of staat je baan op de tocht? Ben je langdurig ziek (geweest) of ben je in een burn-out terecht gekomen en wil je re-integreren terug naar werk? Stuur ons een bericht en dan gaan wij kijken wat wij hierin voor jou kunnen betekenen.

Wil je meer weten? Klik dan door naar één van onderstaande diensten uit ons dienstenaanbod:

“Loopbaanbegeleiding en re-integratie om een nieuwe baan te vinden”