WMO aanvragen

WMO aanvragen
Voor wie is de WMO bedoeld?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor iedereen die begeleiding of ondersteuning nodig heeft om mee te blijven participeren in de samenleving.

WMO aanvragen bij je gemeente

Ook voor mensen met Autisme Spectrum Stoornis, is het in veel gevallen mogelijk om hiervoor begeleiding aan te vragen. Dit kan echter per gemeente verschillen. Heb je hulp nodig bij de WMO aanvragen? De clientondersteuner van de gemeente waar je woont, geeft je gratis advies en informatie bij het regelen van hulp en ondersteuning.

WMO ondersteuning

Aanvragen

Maak een afspraak met de gemeente en meld je bij het Wmo loket. Vaak heeft de gemeente hiervoor een speciaal aanmeldformulier die je in kunt vullen. Hierna neemt iemand van de gemeente hierover contact met je op om een afspraak met je te maken.

Je aanvraag bespreken

In het gesprek met de clientondersteuner van de gemeente waar je de aanvraag hebt gedaan, wordt je verzoek nader besproken. Je legt daarbij uit wat je verzoek is en waar je graag begeleiding en hulp voor wilt aanvragen.

Gespreksverslag met voorstel

De consulent van de gemeente zal een gespreksverslag met voorstel opstellen. Hierin staat vermeld wat je aanvraag inhoudt en in hoeverre deze zal worden vergoed. Vaak zal dit onder maatwerkvoorzieningen vallen. Als blijkt dat je onvoldoende zelfredzaam bent en je niet op eigen kracht verder kunt komen, dan is de gemeente verplicht om je te helpen.

Besluitvorming

Als je akkoord gaat het met het gespreksverslag en voorstel, kun je deze ondertekenen en terugsturen naar de gemeente. Dit wordt dan als definitieve aanvraag vanuit de Wmo gezien. Binnen twee weken zal de gemeente een beslissing nemen of je voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt en hoe deze zullen worden verstrekt.

Bezwaar aantekenen

Ben je het onverhoopt niet eens met de beslissing van de gemeente omtrent je Wmo aanvraag? Dan kun je hiertegen bezwaar aantekenen en onderbouwd aangeven waarom je het er niet mee eens bent. De gemeente zal dit dan in heroverweging nemen. Zeker als blijkt dat de gemeente jouw situatie niet goed heeft ingeschat of onvoldoende heeft onderzocht.

Wat zijn je eigen kosten?

Voor het ontvangen van hulp van de gemeente, zal je wel een eigen bijdrage moeten betalen. De hoogte van je eigen bijdrage is afhankelijk van je leeftijd, je inkomen, vermogen en de te verstrekken voorzieningen.

Wat is je eigen bijdrage?

De hoogte van je eigen bijdrage wordt bepaalt door Het Centraal Administratiekantoor (CAK). Op de website kan je een globale indicatie krijgen van je eigen bijdrage.