Bij ons re-integratiebureau autisme begeleiden wij medewerkers met autisme in een maatwerk re-integratietraject naar een andere baan. Dit doen wij voornamelijk voor medewerkers, bedrijven en gemeenten in de regio’s Oost en Midden Groningen, Friesland en de kop van Drenthe.

Re-integratiebureau bij autisme

Binnen het re-integratiebureau van ons Autisme Centrum in Groningen, coachen en begeleiden wij medewerkers die om bepaalde redenen moeten re-integrereren. Dit kan na (langdurige) ziekte zijn, bij uitval door hoge werkdruk maar ook na een burn-out. Indien het arbeidscontract niet wordt verlengd, kan in bepaalde gevallen ook een re-integratietraject worden aangeboden. Binnen ons re-integratiebureau voor mensen met autisme, hebben wij veel kennis en ervaring met autisme, Asperger en PDD NOS. Wij zijn hiermee een gespecialiseerd re-integratiebureau voor medewerkers met autisme in de Noordelijke regio. In veel gevallen wordt een re-integratietraject gefinancierd door de werkgever, gemeente of het UWV.

Re-integratie bij depressie en burn-out

In sommige gevallen wordt de diagnose Autisme Spectrum Stoornis op latere leeftijd vastgesteld. Medewerkers met autisme lopen vaak op hun tenen om te voldoen aan de eisen en vaak hoge werkdruk op het werk. Ze kunnen daardoor op een gegeven moment vastlopen, uitvallen en extreme moeheidsklachten ervaren. Autisme en depressie en autisme en burn-out komen dan ook relatief vaak voor bij werknemers met autisme. Het is dus van belang dat werkgevers op de hoogte zijn (of komen) dat een bepaalde werknemer autisme heeft, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Bij voorkeur met een rustige werkplek met weinig prikkels, lawaai en storingen van anderen.

Maatwerk re-integratie bij autisme

Als gespecialiseerd re-integratiebureau bij autisme voor werknemers in Noord Nederland, leveren wij diverse diensten vanuit ons Autisme Centrum. Veel re-integratiebureaus in het Noorden hebben geen of weinig kennis van autisme, waarbij maatwerk begeleiding dan al lastig wordt. Ook horen wij vaak dat werknemers die moeten re-integreren vaak niet begrepen en gehoord worden, waardoor de situatie eerder zal verergeren dan verbeteren. Onze re-integratiecoach bij autisme is vakkundig, heeft veel kennis van autisme en heeft veel ervaring in het coachen en begeleiden van medewerkers met autisme.

Lees ook meer over re-integratie bij autisme voor werknemers.

Sollicitatietraining bij autisme

Binnen het re-integratietraject wordt ook veel aandacht besteed aan het presenteren en solliciteren. Voor medewerkers met autisme is solliciteren en het hele sollicitatieproces er omheen best lastig. Hoe solliciteer je nu op de baan van je dromen of voor welke functies ben je nu precies geschikt en kun je dit aan? Wij geven hiervoor sollicitatietraining bij autisme. Met meer dan 12 jaar kennis en ervaring in loopbaanontwikkeling, solliciteren en coachen, kunnen wij medewerkers met autisme professioneel begeleiden bij elke stap in de sollicitatieprocedure van begin tot eind. Indien de sollicitatieactiviteiten tot een gesprek leiden, geven wij van te voren een sollicitatiegesprek training met rollenspel. Uit de praktijk blijkt dat kandidaten met autisme hier heel veel baat bij hebben.

Autisme en werk vinden

Het belangrijkste onderdeel van re-integratie is natuurlijk een nieuwe en passende baan vinden. Voor mensen met autisme weegt dit nog veel zwaarder, omdat zij nog te vaak in een werkomgeving werken die eigenlijk niet passend is. Wij gaan samen met de werknemer zorgvuldig kijken welke banen geschikt zijn. In werkomgeving en werkcultuur zal de werknemer het beste zal gedijen en welke taken liggen hem goed? Waar mogelijk zullen wij rechtstreeks bemiddelen naar werk binnen ons netwerk of bij bedrijven van voorkeur van de werknemer zelf.

Onze werkwijze bij re-integratie

Afhankelijk van de vraag en de behoefte, plannen wij samen een eerste intakegesprek in met de werkgever en/of werknemer. In dit gesprek horen wij graag waarom er een re-integratietraject moet worden ingezet en wat de doelen zijn. Daarnaast leggen wij uit wat onze plan van aanpak is. Hierna maken wij een maatwerk voorstel en en leggen deze voor akkoord aan de opdrachtgever voor.

Nadat er een akkoord is ontvangen, zal het re-integratiebureau bij autisme het re-integratietraject gaan opstarten. Dit wordt op gezette tijden met de werkgever geëvalueerd. In onze aanpak coachen en begeleiden wij de medewerker van begin tot eind, zodat hij of zij zich op elk onderdeel gesteund en begrepen voelt.

In contact met ons re-integratiebureau bij autisme

Wil je graag meer informatie over een maatwerk re-integratietraject voor je zelf of een medewerker met autisme? Ga dan naar ons contactformulier en vul je gegevens in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.