Re-integratiebureau autisme

BEKIJK OOK DEZE DIENSTEN OF TRAININGEN

Re-integratietraject bij autisme
Re-integratie bij burn-out
Re-integratie tweede spoor
Autisme op de werkvloer
Re integratiebureau autisme
Re integratiebureau autisme

Als gespecialiseerd re-integratiebureau bij autisme begeleiden wij medewerkers met autisme in een maatwerk re-integratietraject naar een andere baan. Dit doen wij voornamelijk voor medewerkers, bedrijven en gemeenten in de regio’s Oost en Midden Groningen, Friesland en de kop van Drenthe.

Re-integratiebureau bij autisme

Binnen het re-integratiebureau van ons Autisme Centrum in Groningen, coachen en begeleiden wij medewerkers die moeten re-integreren. Dit kan na (langdurige) ziekte zijn, bij uitval door omstandigheden maar ook na een burn-out. Indien het arbeidscontract niet wordt verlengd, kunnen wij een re-integratietraject aanbieden. Binnen ons re-integratiebureau voor mensen met autisme, hebben wij veel kennis en ervaring met autisme bij mensen op MBO -HBO niveau. Wij zijn hiermee een gespecialiseerd re-integratiebureau voor medewerkers met autisme in de Noordelijke regio.

Re-integratie bij depressie en burn-out

In sommige gevallen wordt de diagnose Autisme Spectrum Stoornis op latere leeftijd vastgesteld. Medewerkers met autisme lopen vaak op hun tenen om te voldoen aan de eisen en vaak hoge werkdruk op het werk. Ze kunnen daardoor op een gegeven moment vastlopen, uitvallen en extreme moeheidsklachten ervaren. Autisme en depressie en autisme en burn-out komen dan ook relatief vaak voor bij werknemers met autisme. Het is dus van belang dat werkgevers op de hoogte zijn (of komen) dat een bepaalde werknemer autisme heeft, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Bij voorkeur met een rustige werkplek met weinig prikkels, lawaai en storingen van anderen.

Maatwerk re-integratie bij autisme

Als gespecialiseerd re-integratiebureau bij autisme voor werknemers in Noord Nederland, leveren wij diverse diensten vanuit ons Autisme Centrum. Veel re-integratiebureaus in het Noorden hebben geen of weinig kennis van autisme, waarbij maatwerk begeleiding dan al lastig wordt. Onze re-integratiecoach bij autisme is vakkundig, heeft veel kennis van autisme en is ervaren in het coachen en re-integreren van medewerkers met autisme.

Online re-integratiebegeleiding

Omdat wij steeds meer aanvragen krijgen van bedrijven en gemeenten elders in Nederland, bieden wij hiervoor de mogelijkheid van online re-integratie begeleiding via Teams of Zoom. Op deze manier kunnen medewerkers in een Tweede Spoor re-integratietraject toch gespecialiseerde begeleiding, coaching en training krijgen. Zowel voor de geconstateerde persoonlijke (autisme) problematiek, als voor terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Lees ook meer over re-integratie bij autisme voor werknemers.

Sollicitatietraining

Binnen het re-integratietraject wordt ook de nodige aandacht besteed aan het solliciteren. Voor medewerkers met autisme is solliciteren en het hele sollicitatieproces er omheen best lastig. Hoe moet je nu precies solliciteren? Welke functies passen het beste bij jou en kun je dit aan? Wij geven hiervoor sollicitatietraining bij autisme. Met meer dan 12 jaar kennis en ervaring in loopbaanontwikkeling, solliciteren en presenteren, kunnen wij medewerkers met autisme hierin professioneel begeleiden. Indien de sollicitatieactiviteiten tot een gesprek leiden, geven wij van te voren een sollicitatiegesprek training met rollenspel. Uit de praktijk blijkt dat kandidaten met autisme hier heel veel baat bij hebben.

Autisme en werk vinden

Het belangrijkste onderdeel van re-integratie is natuurlijk een nieuwe en passende baan vinden. Voor mensen met autisme weegt dit nog veel zwaarder, omdat zij nog te vaak in een werkomgeving werken die eigenlijk niet passend is. Wij gaan samen met de werknemer zorgvuldig kijken welke banen geschikt zijn. In welke werkomgeving en werkcultuur zal de werknemer het beste zal gedijen en welke taken liggen hem of haar goed? Waar mogelijk zullen wij rechtstreeks bemiddelen naar werk binnen ons netwerk of bij bedrijven van voorkeur van de werknemer zelf.

Onze werkwijze bij re-integratie

Afhankelijk van de vraag en de behoefte, plannen wij samen een eerste intakegesprek in met de werkgever en/of werknemer. In dit gesprek horen wij graag waarom er een re-integratietraject moet worden ingezet en wat de doelen zijn. Daarnaast leggen wij uit wat onze plan van aanpak is. Hierna maken wij een maatwerk voorstel en leggen deze voor akkoord aan de opdrachtgever voor. Hierna starten wij het re-integratietraject op. De voortgang wordt op gezette tijden met de werkgever geëvalueerd. In onze aanpak coachen en begeleiden wij de medewerker van begin tot eind, zodat hij of zij zich op elk onderdeel gesteund en begrepen voelt.

In contact met ons re-integratiebureau bij autisme

Wil je meer informatie over ons re-integratiebureau bij autisme? Ga dan naar ons contactformulier en vul je gegevens in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

    “Ons re-integratiebureau bij autisme maakt er meer werk van”