Re-integratie tweede spoor bij autisme

re integratie tweede spoor bij autisme
Re-integratie tweede spoor bij autisme

Als gespecialiseerd re-integratiebureau bij autisme in Groningen, bieden wij maatwerk re-integratie tweede spoor aan voor medewerkers met autisme in regio Groningen, Friesland en Drenthe en online via Teams.

Re-integratie tweede spoor bij autisme

Vanuit onze kennis en expertise met autisme, bieden wij een passend re-integratietraject tweede spoor aan voor werknemers met autisme. Juist deze medewerkers met ASS ondervinden vaak extra moeilijkheden op de werkvloer. De meer hoog intelligente medewerkers met autisme, kunnen zich vaak wel redelijk goed redden. Het gevaar is wel dat zij snel geneigd zijn om over te presteren en telkens over hun grenzen gaan. Vroeg of laat kan dit tot ziekte, stress, uitval of een burn-out leiden. Indien een medewerker met autisme langer dan een jaar ziekt thuis zit en terugkeer naar eigen werk niet (meer) mogelijk is, kan re-integratie tweede spoor ingezet worden.

Waarom vallen medewerkers met autisme vaker uit?

Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau, persoonlijke eigenschappen, stresstolerantie en andere factoren in de omgeving, zal een medewerker met autisme wel of minder goed mee kunnen draaien. In een redelijk rustige en stabiele werkomgeving is het vaak wel te doen. Hoe meer prikkels, restricties, regels, hectiek en veranderingen er zijn, hoe moeilijker het is voor een medewerker met autisme is om continue dezelfde werkfocus hoog te houden. Omdat er vaak te weinig kennis en ervaring met autisme is binnen diverse werkculturen, voelt een medewerker met autisme zich niet altijd gehoord en begrepen. Dit is al een grote stressfactor en geeft veel onrust en frustratie. Dit kan tot verschillende communicatieproblemen op de werkvloer leiden. Faalangst en perfectionisme komt ook vaak voor bij medewerkers met autisme.

Re-integratiebureau gespecialiseerd in autisme

Als re-integratiebureau bij autisme voor werknemers in regio Groningen, Friesland en Drenthe, leveren wij maatwerk re-integratie diensten. Veel re-integratiebureaus hebben geen of weinig kennis van autisme, waarbij maatwerk begeleiding dan al lastig wordt. Vaak zijn re-integratietrajecten bij medewerkers met autisme meer complex. Zeker als er diverse belemmeringen en beperkingen in het functioneren zijn geconstateerd. Hier houden wij te allen tijde rekening mee, zodat een medewerker zich door ons gehoord, gesteund en begrepen voelt. Zo kunnen wij een vertrouwensband met de medewerker opbouwen en krijgt de medewerker altijd dezelfde re-integratieconsulent.

Re-integratie tweede spoor met autisme: wat is er nodig?

Indien een arbeidsdeskundige, Arboarts, ziekteverzuim coördinator of andere deskundige aangeeft dat een gespecialiseerd re-integratiebureau met kennis van autisme aan te bevelen is, werken wij graag met u samen. Daarbij stellen wij het verdere herstel, de persoonlijke begeleiding en maatwerk autisme coaching bij de medewerker voorop. Dit in combinatie met de juiste begeleiding naar een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt. We kijken daarbij goed naar de behoeften, geconstateerde beperkingen en de mogelijkheden van de medewerker met autisme. Daarom is elke re-integratie tweede spoor maatwerk.

Voordelen van ons Autisme Centrum

De voordelen van re-integratie tweede spoor bij autisme binnen ons Autisme Centrum:

  • Specifiek voor medewerkers met autisme in regio Groningen, Friesland en Drenthe

  • Veel kennis en ervaring met autisme en complexe re-integratie trajecten

  • Combinatie van maatwerk re-integratie, loopbaancoaching en autisme coaching

  • Extra aandacht voor medewerkers met een burn-out, depressieve klachten of meervoudige psychische en/of mentale klachten

  • Kleinschalig, professioneel en heel persoonlijk. De medewerker krijgt altijd één vaste contactpersoon en kan hier een vertrouwensband mee opbouwen

  • Waar nodig en wenselijk zetten wij extra training en coaching op het gebied van assertiviteit, grenzen stellen, zelfvertrouwen, zelfbeeld en eigenwaarde

Re-integratie tweede spoor: onze werkwijze

Wij geloven sterk in een persoonlijke, toegankelijke benadering en positieve communicatie. Nadat een aanvraag bij ons is binnen gekomen, zullen wij een eerste telefonische inventarisatie van de situatie doornemen. Desgewenst kan dit ook fysiek op één van onze spreeklocaties. Hierna stellen wij een re-integratieplan bij autisme op en sturen dit voorstel per mail naar je toe. Na goedkeuring kunnen wij meestal binnen 3 tot 4 weken het re-integratietraject tweede spoor opstarten. De gesprekken vinden meestal om de week plaats op de locatie die het dichtst bij de woonplaats van de medewerker ligt.

Bemiddelen naar passend werk

Het belangrijkste onderdeel van een re-integratie tweede spoor, is natuurlijk een goed passende werkomgeving vinden. Voor medewerkers met autisme weegt dit nog veel zwaarder, omdat zij vaak in een werkomgeving hebben gewerkt die uiteindelijk niet (meer) passend is gebleken. Dit betekent afscheid nemen van een werkomgeving die niet meer kan bieden wat een medewerker met autisme nodig heeft. Soms ook een sector die geen mogelijkheden meer biedt voor geschikte banen. Wij gaan samen met de werknemer zorgvuldig kijken welke werkomgeving en welke functies nu zullen passen. Waar mogelijk zullen wij bemiddelen naar werk binnen ons netwerk of bij bedrijven van voorkeur van de werknemer zelf.

Meer informatie over re-integratie tweede spoor bij autisme?

Wil je graag meer informatie over re-integratie tweede spoor voor je zelf of voor een medewerker met autisme? Ga dan naar ons contactformulier of vul hieronder je gegevens in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

    “Succesvol re-integratietraject voor medewerkers met autisme”