Privacy Statement

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die jij of je browser rechtstreeks aan ons opgeeft.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Autisme Centrum Groningen
Adres: Sloep 230
Postcode + woonplaats: 9732 CN Groningen

E-mail: info@autismecentrum-groningen.nl
Telefoonnummer: 050-2043569

Autisme Centrum  is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Autisme Centrum  is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens Autisme Centrum , waaronder www.trainingsbureau-groningen.nl en het gebruikte Content Management Systeem.

Autisme Centrum verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van opdrachtgevers, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten ook gebruik van cookies. Bekijk hier onze Cookieverklaring met meer informatie over cookies en het gebruik ervan op deze website.

De door Autisme Centrum opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst, met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Autisme Centrum. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Autisme Centrum  om de overeenkomst uit te voeren.

Autisme Centrum  gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met je persoonsgegevens en doet er alles aan om je gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Autisme Centrum altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website en het Content Management Systeem te waarborgen.

Door Autisme Centrum worden de volgende persoonsgegevens van je opgeslagen:

1) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: je naam en e-mailadres;

2) voor de uitvoering van de overeenkomst: je naam, e-mailadres, telefoonnummer, en daarnaast eventuele bedrijfsnaam, adres, postcode en vestigingsplaats;

3) voor de aanvraag van een telefonisch intakegesprek: je naam, e-mailadres en telefoonnummer;

4) voor het versturen van nieuwsbrieven: je naam en e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor jou altijd  in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@autismecentrum-groningen.nl

Je persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van het versturen van een vrijblijvende offerte: na 60 dagen;

2) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn;

3) in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Autisme Centrum gebruik van een externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de Email Service Provider. De externe E-mail Service Provider is Mailchimp.

Het staat Autisme Centrum vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Autisme Centrum ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk door de eigenaar van Autisme Centrum. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Autisme Centrum .

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Link naar de Privacy instellingen