Online re-integratietraject bij autisme

re-integratie eerste spoor bij autisme
Bij ons Autisme Centrum in Groningen, Assen en Drachten kan je ook een online re-integratietraject volgen. Dit is ideaal voor werknemers met autisme die niet in de noordelijke regio wonen en toch graag door ons begeleid willen worden in hun re-integratie.

Online re-integratietraject bij autisme

Aangezien wij in de afgelopen periode steeds meer aanvragen voor re-integratietrajecten krijgen vanuit andere regio’s, bieden wij ook steeds meer online re-integratie aan. Dit verschilt niet van elk ander traject, alleen verloopt dit volledig online in Teams. Mede gezien onze kennis, expertise en specialisatie in re-integratie bij autisme, vinden inmiddels veel bedrijven en werknemers met autisme bij ons een ingang. Met name voor medewerkers op MBO tot HBO+ niveau en bij hoogfunctionerend autisme.

Hoe ziet een re-integratietraject online er uit?

Indien je buiten onze regio woont en maatwerk re-integratie bij autisme zoekt, kan je via de website bij ons een aanvraag doen. Dit kan zowel een werkgever als werknemer zijn. Na ontvangt van de aanmelding, nemen wij persoonlijk contact op voor een telefonisch intakegesprek. Hierna stellen wij een voorstel op en mailen dit naar de opdrachtgever en/of werknemer. Na een akkoord op dit voorstel, kunnen wij meestal binnen drie weken het online re-integratietraject bij autisme kunnen opstarten. We gaan dan gelijk een aantal sessies inplannen, zodat je in de maanden daarna precies weet wanneer wij een online afspraak hebben. Lekker duidelijk, planmatig en overzichtelijk voor je.

Re-integratieplan opstellen

Afhankelijk van je persoonlijke situatie, de reden van je uitval, klachtenbeeld, wensen en behoeften zullen wij een maatwerk re-integratieplan opstellen. Geen enkele medewerker met autisme is hetzelfde, dus is het online re-integratietraject altijd maatwerk op jou afgestemd. Wat jij nodig hebt, waar jouw behoeften liggen en waar we eerst de focus op gaan leggen. Daarbij is het ook van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer. Waar nodig kan het Plan van Aanpak tussentijds worden bijgestuurd en aangepast.

Re-integratie en je nieuwe loopbaan

In het online re-integratietraject besteden wij natuurlijk alle aandacht aan je toekomstige loopbaan met onze loopbaanbegeleiding bij autisme. Samen gaan we kijken welke kennis en werkervaring je hebt, of je hetzelfde werk wilt doen of dat het beter is om misschien geheel ander werk te doen. We nemen diverse loopbaantesten met je door, zodat we hier je Persoonlijk Carrièreprofiel voor kunnen maken. Daarin geven wij richting aan je loopbaan met functies, sectoren en soort bedrijven die het beste bij jou passen. Uiteraard zit hier arbeidsmarkoriëntatie bij, een bij jou passende sollicitatiestrategie en indien wenselijk ook bemiddeling naar ander werk.

Online re-integratie 1e of 2e spoor: wat is er nodig?

Wij bieden zowel eerste als tweede spoor re-integratie bij autisme aan. Ben je recent uitgevallen en heb je begeleiding nodig om duurzaam terug te keren naar je eigen werk of binnen je eigen werkomgeving? In dit geval zullen wij re-integratie eerste spoor inzetten. Mocht je al bijna een jaar of langer ziek zijn en komt er uit een arbeidsdeskundig rapport naar voren dat het tweede spoor moet worden ingezet? Dan gaan we re-integratie tweede spoor met je doorlopen. Bij deze hulpvraag gaan we je online begeleiden naar ander werk buiten de organisatie. In de praktijk komt het ook voor dat een 1e en 2e spoor tegelijk wordt ingezet. Dit zullen we vooraf dan goed met de werkgever afstemmen wat hierin de wensen zijn.

Online re-integratietraject bij autisme en burn-out

In de afgelopen jaren hebben wij voortdurend veel aanvragen voor re-integratie bij autisme en burn-out. Wij hebben er dan ons werk van gemaakt om hier echt maatwerk in te bieden. Het gaat dan niet alleen om re-integratie, maar (desgewenst) ook begeleiding bij burn-out herstel. Hier zetten wij een burn-out programma voor op, zeker als er sprake is van een autistische burn-out. Helaas komt dit regelmatig voor op de werkvloer.

Het is dus ook mogelijk om een online re-integratietraject bij burn-out in te zetten.

Voordelen van ons Autisme Centrum

De voordelen van online re-integratie bij autisme:

  • Volledig online via Teams, waarbij je woonplaats dus niet uitmaakt
  • Dezelfde kwaliteit als bij fysieke re-integratie, alleen dan online
  • Ook bij meer complexe re-integratie trajecten of specifieke hulpvraag
  • Elk online re-integratietraject wordt maatwerk afgestemd op de medewerker
  • Extra aandacht voor medewerkers met een burn-out of meervoudige psychische, fysieke en/of mentale klachten
  • Altijd één vaste contactpersoon, waarbij wij veel waarde hechten aan het opbouwen van een vertrouwensband
  • Waar nodig en wenselijk implementeren wij extra training in op het gebied van assertiviteit, grenzen stellen, zelfvertrouwen, zelfbeeld, perfectionisme etc. Dit is belangrijk ter voorbereiding van de arbeidsmarkt en duurzame re-integratie

Online re-integratie bij autisme aanvragen?

Heb je nog vragen of wil je een online re-integratietraject voor je zelf of een medewerker met autisme aanvragen? Vul dan hieronder je gegevens in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

    “Online re-integratietraject bij autisme voor duurzaam resultaat”