Autisme op de werkvloer

BEKIJK OOK DEZE DIENSTEN OF TRAININGEN

Autisme begeleiding
Jobcoaching
Re-integratie bij autisme
Assertiviteitstraining
Autisme op de werkvloer
Autisme op de werkvloer

Autisme op de werkvloer werkt zeker wel

Autisme op de werkvloer komt in de dagelijkse praktijk regelmatig voor. Gelukkig zijn steeds meer bedrijven zich ervan bewust dat medewerkers met autisme een goede aanvulling op de werkvloer kunnen zijn. Vooral in de ICT en in de techniek zie je steeds meer medewerkers met autisme op de werkvloer.

Autisme op de werkvloer: gaat dat goed samen?

Autisme op de werkvloer valt niet meer weg te denken binnen ons huidig werkklimaat. Medewerkers met autisme kom je in alle lagen van de arbeidsmarkt tegen. Het is belangrijk dat deze medewerkers op een goede manier gecoacht en begeleidt worden. Soms zijn er kleine aanpassingen op de werkvloer nodig, zodat deze medewerker op een volwaardige manier mee kan draaien in het bedrijf. Jammer genoeg zijn er nog steeds werkgevers die bepaalde vooroordelen hebben en huiverig zijn om een medewerker met autisme aan te nemen of een kans te geven om werkervaring binnen zijn bedrijf op te doen.

Wat kun je verwachten van een medewerker met autisme?

Mensen met autisme hebben vaak meer moeite met het vinden en behouden van een baan. Niet in de laatste plaats omdat werkgevers zelf niet over veel kennis van autisme beschikken en niet goed weten wat ze hiervan kunnen verwachten. Werknemers met autisme zijn sociaal gezien vaak meer onhandig, volgen graag hun eigen weg en begrijpen alle ‘sociale’ regels niet altijd. Echter kunnen ze ook uitblinken op specifieke gebieden en doen dingen die ‘normale’ werknemers niet snel kunnen binnen een bepaald tijdsbestek. Veel drukte en chaos maakt een werknemer met autisme onrustig, dus zal een rustige werkomgeving bijdragen aan een betere concentratie en minder afleiding.

Positieve kernmerken vertalen naar talent

Het is belangrijk dat werkgevers meer oog krijgen voor de positieve kenmerken en talenten van medewerkers met autisme op de werkvloer. Juist in tijden van arbeidskrapte, zou er, mede gezien de Particitpatiewet, meer gebruik moeten worden gemaakt van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen ons Autisme Centrum proberen wij juist de focus te leggen op de aanwezige positieve aspecten, talenten, competenties en kennis van een medewerker met autisme. Vervolgens proberen wij deze te vertalen in een overtuigend en krachtig ‘carrièreprofiel, zodat deze medewerker (weer) gezien wordt in de arbeidsmarkt.

Waar nodig geven wij hierbij maatwerk autisme begeleiding, zodat er meer bewustzijn komt over bepaalde (sociale) verbeterpunten bij de medewerker.

De voordelen van een medewerker met autisme op de werkvloer

Naast het feit dat een medewerker met autisme op bepaalde gebieden meer begrip en aandacht nodig heeft, zal hij of zij ook diverse positieve aspecten met zich mee brengen.

 • Ze zijn vaak zeer gemotiveerd, gestructureerd en betrouwenswaardig

 • Zetten zich vaak voor 100 procent in

 • Zijn erg gedreven en graven zich diep in de materie in

 • Kunnen lange tijd geconcentreerd aan 1 taak doorwerken

 • Scherp oog voor details en onvolkomenheden

 • Zijn vaak autodidactisch en leren zichzelf nieuwe kennis aan

 • Zijn sneller tevreden met een baan, zonder hoge ambities na te streven

 • Blijven het liefst langer bij één werkgever werken (geen jobhoppen)

 • Kunnen dingen die ‘normale’ medewerkers veel meer moeite kosten

Zo zijn er nog tal van voordelen te benoemen die een werknemer met autisme binnen een bedrijf mee kunnen brengen. Dit is mede afhankelijk van het opleidingsniveau, de beroepsgroep en ontwikkelingspotentieel. Dit kan voor elke medewerker met autisme weer anders zijn. Medewerkers met hoogfunctionerend autisme of met licht autisme, zijn vaak waardevolle medewerkers, waarvan de leidinggevende of collega’s het soms niet doorhebben, of dat het nauwelijks opvalt dat er sprake is van autisme. Deze medewerkers hebben geleerd om zich aan te passen, weten wat de verwachtingen zijn en kunnen zich hier beter en sneller aan committen.

Werknemers met autisme binnen je bedrijf

Wil je als werkgever een medewerker met autisme aannemen binnen je bedrijf, of werken er mensen met autisme die extra begeleiding nodig hebben? In al deze gevallen kun je als bedrijf bij ons Autisme Centrum jobcoaching aanvragen. Wij kunnen zowel bij aanvang of op een later moment, waar dat wenselijk is, maatwerk jobcoaching geven. Hierbij kunnen wij zowel de medewerker met autisme, als zijn of haar leidinggevende adviseren en begeleiden. Juist om bepaalde problemen te voorkomen, kijken of de werkomgeving voldoet, of er nog aanpassingen nodig zijn, of het bespreekbaar maken van bepaalde punten of leerdoelen. Dit geeft de medewerker een vast aanspreekpunt, maatwerk begeleiding en wij coördineren dit zo lang het nodig en wenselijk is.
Indien één van de medewerkers door (langdurige) ziekte is uitgevallen, kunnen wij ook re-integratie bij autisme inzetten. Hierbij wordt de focus gelegd op terugkeer naar werk.

Meer informatie over autisme op de werkvloer

Wil je meer informatie over het aannemen van mensen met autisme op de werkvloer, wil je begeleiding aanvragen of heb je een vraag?  Neem dan contact met ons op via ons telefoonnummer, of vul onderstaande gegevens in voor het maken van een afspraak.

  “Autisme en werk gaan beter met jobcoaching op de werkvloer”