Autisme op de werkvloer

Autisme op de werkvloer
Autisme op de werkvloer werkt zeker wel

Autisme op de werkvloer komt in de dagelijkse praktijk regelmatig voor. Gelukkig zijn steeds meer bedrijven zich ervan bewust dat medewerkers met autisme een goede aanvulling op de werkvloer kunnen zijn. Vooral in de ICT en in de techniek zie je steeds meer medewerkers met autisme op de werkvloer.

Medewerkers met autisme: gaat dat samen?

Medewerkers met autisme kom je in alle lagen van de arbeidsmarkt tegen. Het is belangrijk dat deze medewerkers op een goede manier gecoacht en begeleidt worden. Soms zijn er kleine aanpassingen op de werkvloer nodig, zodat deze medewerker op een volwaardige manier mee kan draaien in het bedrijf. Jammer genoeg zijn er nog steeds werkgevers die bepaalde vooroordelen hebben en huiverig zijn om een medewerker met autisme aan te nemen. Hierdoor krijgen medewerkers met autisme weinig kans om werkervaring op te doen. Werkgevers zouden meer kennis moeten vergaren over omgaan met autisme.

Wat kun je verwachten van een medewerker met autisme?

Mensen met autisme hebben vaak meer moeite met het vinden en behouden van een baan. Niet in de laatste plaats omdat werkgevers zelf niet over veel kennis van autisme beschikken en niet goed weten wat ze hiervan kunnen verwachten. Werknemers met autisme zijn sociaal gezien soms meer onhandig, volgen graag hun eigen weg en begrijpen alle ‘sociale’ regels niet altijd. Echter kunnen ze ook uitblinken op specifieke gebieden en doen dingen waar neurotypische mensen veel meer moeite mee hebben. Veel drukte en chaos maakt een werknemer met autisme onrustig. Een rustige, prikkelarme werkomgeving draagt bij aan een beter concentratievermogen en minder afleiding. Problemen op de werkvloer kunnen daardoor verminderd worden.

Positieve kernmerken vertalen naar talent

Het is belangrijk dat werkgevers meer oog krijgen voor de positieve kenmerken en talenten van medewerkers met autisme op de werkvloer. Juist in tijden van arbeidskrapte, zou er, mede gezien de Particitpatiewet, meer gebruik moeten worden gemaakt van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen ons Autisme Centrum trachten wij juist de focus te leggen op de aanwezige positieve aspecten, talenten, competenties en kennis van medewerkers met autisme. Vervolgens vertalen wij dit in een overtuigend en krachtig ‘carrièreprofiel. Hiermee wordt duidelijk waar iemand in uitblinkt en waar hij de beste kansen in zijn loopbaan heeft.

Waar nodig geven wij hierbij maatwerk autisme begeleiding.

De voordelen van een medewerker met autisme op de werkvloer

Naast het feit dat een medewerker met autisme op bepaalde gebieden soms meer begrip en aandacht nodig heeft, zal hij of zij ook diverse positieve aspecten met zich meebrengen.

 • Ze zijn vaak zeer gemotiveerd, gestructureerd en betrouwenswaardig

 • Zetten zich vaak voor 100 procent in

 • Zijn erg gedreven en graven zich diep in de materie in

 • Kunnen lange tijd geconcentreerd aan 1 taak doorwerken

 • Scherp oog voor details en onvolkomenheden

 • Zijn vaak autodidactisch en leren zichzelf nieuwe kennis aan

 • Zijn sneller tevreden met een baan, zonder hoge ambities na te streven

 • Blijven het liefst langer bij één werkgever werken (geen jobhoppen)

 • Kunnen dingen die ‘normale’ medewerkers veel meer moeite kosten

Zo zijn genoeg voordelen te benoemen die een werknemer met zich mee kan brengen. Dit is mede afhankelijk van het opleidingsniveau, de beroepsgroep en zijn ontwikkelingspotentieel. Voor elke medewerker met autisme zal dit weer anders zijn. Medewerkers met hoogfunctionerend autisme of met licht autisme, kunnen behoorlijk uitblinken in hun vakgebied. Leidinggevenden of collega’s hebben dan niet eens door dat er sprake is van autisme. Deze medewerkers hebben geleerd om zich aan te passen, weten wat de verwachtingen zijn en kunnen zich hier beter en sneller aan committen. Een gevaar is wel dat vooral vrouwen hun autisme camoufleren en dat is voor henzelf erg vermoeiend.

Werknemers met autisme binnen je bedrijf

Wil je als werkgever een medewerker met autisme aannemen binnen je bedrijf? Werken er mensen met autisme die extra begeleiding nodig hebben? Indien nodig kun je hiervoor jobcoaching aanvragen. Hierbij kunnen wij zowel de medewerker met autisme, als zijn of haar leidinggevende adviseren en begeleiden. Juist om bepaalde problemen te voorkomen en om te kijken of er aanpassingen in de werkomgeving nodig zijn. Dit geeft de medewerker een vast aanspreekpunt, maatwerk begeleiding en kunnen spanningen en stress beter besproken worden. Indien één van de medewerkers door ziekte is uitgevallen, kunnen wij ook re-integratie bij autisme inzetten. Hierbij wordt de focus gelegd op terugkeer naar werk.

Meer informatie over autisme op de werkvloer

Wil je meer informatie over het aannemen van mensen met autisme op de werkvloer of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via een email of vul onderstaande gegevens in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

  “Autisme en werk gaan beter met jobcoaching op de werkvloer”