Re-integratie bij burn-out

Reintegratie-bij-burn-out
Re-integratie bij burn-out

Re-integratie bij burn-out komt bij medewerkers met autisme vaak voor. Wij bieden hiervoor een maatwerk re-integratietraject voor medewerkers die moeten re-integreren na langdurige ziekte, uitval en burn-out.

Dit re-integratietraject kan in Groningen, Assen, Drachten of online worden gevolgd.

Re-integratie bij burn-out en autisme

Ben jij of is één van je medewerkers al lange tijd uit de running geweest of uitgevallen door een burn-out? Dan is het belangrijk om de terugkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen. Re-integratie bij burn-out symptomen kan ingezet worden om stapsgewijs weer terug te keren naar de werkomgeving. Daarbij  houden wij rekening met eventuele beperkingen en je verdere burn-out herstel. Een burn-out bij autisme ontstaat vaak door te hoge werkdruk, ernstige overprikkeling en langdurig over je grenzen heen gaan. Re-integratie bij burn-out en autisme moet dan ook zorgvuldig begeleidt worden.

Herstellen van een burn-out

Ben je nog herstellende van een burn-out? Wil je in overleg met je werkgever een re-integratietraject bij autisme inzetten? Als je langere tijd onder hoge werkdruk hebt gewerkt en veel stress hebt ervaren, zal je lichaam steeds meer moeheidsverschijnselen vertonen. Vaak merk je bij een burn-out dat je lichaam misschien nog wel wil, maar je geest werkt niet meer mee en alles is gewoon te veel. Bij medewerkers met autisme heeft dit ernstige gevolgen op zowel emotioneel, fysiek, sociaal en mentaal gebied. Bij re-integratie bij burn-out en autisme, zullen wij hier dan ook de nodige aandacht aan besteden. Vaak heeft een medewerker met autisme diverse problemen op het werk ervaren.

Autistische burn-out 

Als gespecialiseerd re-integratiebureau bij autisme, hebben wij inmiddels veel ervaring met een autistische burn-out. Dit komt deels voort doordat mensen met autisme vaak autisme camoufleren en altijd maar op hun tenen lopen. Dat zien wij ook terug bij hoogfunctionerend autisme in de praktijk. Om duurzaam te kunnen re-integreren zullen wij re-integratie bij burn-out altijd tweeledig inzetten. Enerzijds gericht op verder herstel en persoonlijke ontwikkeling en anderzijds op terugkeer naar werk en de arbeidsmarkt.

De volgende onderdelen kunnen wij naar behoefte inzetten:

Naast de maatwerk re-integratie begeleiding en autisme coaching, zullen wij alles op alles zetten om de medewerker weer aan het arbeidsproces te kunnen laten deelnemen.

Terugkeer naar oude functie is niet meer mogelijk?

Na ziekte, depressie of uitval door overprikkeling, kan het voorkomen dat terugkeer naar je oude of huidige functie niet meer mogelijk is. Gedwongen andere keuzes moeten maken voor iemand met autisme is absoluut niet leuk. Het geeft je echter ook tijd en ruimte om andere banen te ontdekken en misschien wel een betere baan te krijgen. Met behulp van intensieve gesprekken, loopbaantesten en onze blik op de arbeidsmarktperspectieven, brengen wij alle mogelijkheden in kaart. Re-integratie bij burn-out met autisme is bij ons maatwerk re-integratie coaching. Flexibel waar nodig, maar altijd met een hoge mate van betrokkenheid en professionaliteit.

Meer weten over re-integratie bij burn-out en autisme?

Wil je meer informatie over re-integratie bij burn-out en autisme? Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

    “Re-integratie bij burn-out en autisme doen wij op duurzame wijze”