Autisme maskeren is een manier om bepaalde kenmerken zo veel mogelijk te verbloemen. Welke nadelen brengt dit met zich mee?

Autisme maskeren en de risico’s

Autisme maskeren wordt vaak gedaan om toch zo ‘normaal’ mogelijk over te komen. Je wilt niet anders zijn dan anderen en door veel af te kijken van neurotypische personen, kan je je eigen gedrag maskeren. Vooral vrouwen met autisme proberen dit veelvuldig te doen. Dit vraag continu nadenken wat je moet zeggen, hoe je je moet gedragen en wat je wel en niet moet doen. Sommige zijn hier zo goed in geworden, dat ze er (voor de buitenkant) dan ook helemaal niet autistisch uit zien. Dit is wat je dan ook van anderen te horen kan krijgen; “Je ziet er toch helemaal niet autistisch uit”?

Aangeleerd gedrag

Veel gedrag bij autisme is aangeleerd gedrag. Je bezit het dan niet zo zeer van nature, maar je hebt het jezelf door de jaren heen aangeleerd. Soms al van kleins af aan en soms door de jaren heen als volwassene. Het is vaak heel lastig te weten en te omschrijven welk gedrag aangeleerd gedrag is en wat je van nature doet. Door veel oefenen in sociale situaties of door het volgen van trainingen, kun je je in veel dingen meer bekwamen. Hou er rekening mee dat aangeleerd gedrag geen natuurlijk gedrag is. Je zal er waarschijnlijk steeds bij moeten nadenken hoe je iets moet doen en wat ervan je verwacht wordt.

Autisme maskeren en de risico’s

Bij autisme maskeren, kun je tegen de volgende punten en risico’s aanlopen:

  • Je vaak niet gezien en gehoord voelen zoals je werkelijk bent
  • Er steeds bij na moeten denken wat ervan je verwacht wordt en hoe je je moet opstellen naar anderen
  • Veel aanpassingsgedrag vertonen wat ten koste gaat van je eigenheid
  • Sneller overprikkelt raken, omdat maskeergedrag ook innerlijke stress oplevert
  • Jezelf verliezen als je niet meer weet wie je nu werkelijk bent
  • Bang zijn om je werk of mensen kwijt te raken als je je kenmerken niet zou maskeren
  • Niet meer weten wat nu van jezelf is en wat aangeleerd gedrag is
  • Aan de buitenkant als representatief en normaal worden gezien, maar van binnen voel je je vaak onzeker
  • Veel vermoeidheidsklachten ervaren, door het continu maskeren van je autisme kenmerken
  • Sneller boos worden omdat je eigenlijk niet wilt maskeren, maar het gevoel hebt dat het moet

Jezelf zijn versus autisme maskeren

Je moet ervoor blijven waken dat je je jezelf te veel verliest in maskeergedrag. Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. Je beseft dat dit in het contact met anderen wellicht niet altijd mogelijk is, maar probeer hier wel een middenweg in te vinden. Probeer mensen die dichtbij je staan uit te leggen over je autisme, zodat je hier meer begrip voor zal krijgen. Benadruk ook juist je positieve punten en probeer andere punten met wat humor aan te geven of dat je hier nog lerende in bent. Het is voor je eigen welzijn belangrijk om bij jezelf te blijven dus probeer een balans te creëren tussen je maskeergedrag en jezelf zijn.

Lees ook de voor- en nadelen om autisme wel of niet te vertellen.

Vertoon je ook veel maskeergedrag?

Merk je dat jij ook veel maskeergedrag vertoont en wil je meer jezelf kunnen zijn en aan je valkuilen van je maskeergedrag werken? Dan kan onze maatwerk assertiviteitstraining bij autisme je meer handvaten geven om dichter bij jezelf te komen. Juist om de aandacht meer op jezelf te leggen en je eigen behoeften en wensen beter duidelijker te kunnen maken. Hiermee leer je meer balans aan te brengen tussen autisme maskeren en beter voor jezelf en je eigen waarden opkomen.

“Autisme maskeren verminderen en dichter bij jezelf komen”