Jobcoaching bij autisme

BEKIJK OOK DEZE DIENSTEN OF TRAININGEN

Re-integratie bij autisme
Burn-out coach autisme
Werken met autisme
Autisme op de werkvloer
Jobcoaching bij autisme
Jobcoaching bij autisme

Jobcoach op de werkvloer

Voor een jobcoach bij autisme op de werkvloer kun je ook bij ons Autisme Centrum terecht. Wij werken voornamelijk in de regio’s Groningen, Friesland en Drenthe. Jobcoaching kan zowel door de werkgever als de gemeente, het UWV of de werknemer zelf aangevraagd worden.

Wat doet de jobcoach van het Autisme Centrum?

De jobcoach autisme kan op verzoek bekijken en beoordelen of de directe werkomgeving van de medewerker met autisme (kleine) aanpassingen behoeft. Zij adviseert, helpt, coacht en ondersteunt een werknemer met autisme op de werkvloer. De jobcoach gaat zowel in gesprek met de werknemer, als met het bedrijf en leidinggevende, om te kijken hoe de werknemer in het bedrijf functioneert. Een rustige prikkelarme werkplek en duidelijke structuur en richtlijnen, geven de werknemer houvast. In de praktijk kan jobcoaching bij autisme onderdeel uitmaken van een re-integratietraject bij autisme.

Jobcoach bij maatwerk autisme begeleiding

Als jobcoach bieden wij werknemers met autisme persoonlijke coaching en begeleiding aan. Dit kan zowel bij aanvang van een nieuwe baan zijn, bij terugkeer na ziekte of juist om te voorkomen dat een werknemer met autisme uitvalt of ziek wordt. Naar wens zetten wij, in onderling overleg met het bedrijf, autisme begeleiding in bij aanvang van een nieuwe baan. Zo kunnen wij in gesprek blijven met de werkgever, over de eventuele beperkingen waar hij met de nieuwe werknemer rekening mee moet houden. Zo dragen we samen bij aan een succesvolle arbeidsplaats voor de werknemer met autisme.

Onze visie op jobcoaching

Onze visie op jobcoaching is dat werknemers met autisme prima in staat zijn om met enkele aanpassingen hun werk te kunnen uitvoeren. Het goed kunnen functioneren in een passende baan en werkomgeving, draagt bij aan hun levensgeluk en de levenskwaliteit. Dat vinden wij belangrijk. Op deze manier kan een werknemer met autisme zich blijven ontwikkelen. Autisme op de werkvloer kan zeker goed gaan als hier net even wat meer aandacht aan gegeven wordt.

Waar kan de jobcoach autisme in ondersteunen?

Als een organisatie een werknemer met autisme in dienst neemt of heeft, die niet goed (meer) functioneert, kan je de jobcoach raadplegen. Waar nodig kunnen wij deze werknemer maatwerk jobcoaching aanbieden.

De jobcoach bij autisme verleent ondersteuning bij onder andere:

  • Het goed laten verlopen van de inwerkperiode

  • De re-integratie na ziekte of langdurig verzuim

  • Advies en voorlichting aan de werkgever en/of leidinggevende

  • Begeleiding, training en coaching op de werkplek

  • Het beoordelen van verbeterpunten in de werkomgeving

  • Het verbeteren van werkrelaties en sociale omgangvormen

Doelgerichte jobcoaching

Samen met de werkgever gaan wij in gesprek om te kijken waar en hoe lang jobcoaching voor een werknemer met autisme nodig is. Jobcoaching van ons Autisme Centrum is altijd maatwerk en doelgericht. Om mensen met autisme succesvol en volwaardig mee te laten draaien in een bedrijf, is het belangrijk dat de organisatie en de werknemer(s) met autisme in goede samenwerking en met wederzijds respect met elkaar omgaan.

Jobcoaching aanvragen?

Zowel werknemers, werkgevers, gemeenten als het UWV, kunnen jobcoaching bij ons aanvragen. Wil je meer informatie of heb je een vraag? Bel ons, stuur een e-mail of vul je gegevens in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

    “Je eigen jobcoach voor maatwerk autisme begeleiding op de werkvloer”