Denk jij of vermoed jij dat je hoogfunctionerend autisme hebt? In dit blog lees je hier meer over.

Wat betekent hoogfunctionerend autisme?

Hoogfunctionerend autisme (HFA) wordt vaak gebruikt bij de diagnose Autisme Spectrum Stoornis van autisten met een hoger IQ. Bij een IQ van 120 tot 130 heb je een bovengemiddeld intelligentieniveau. Bij een IQ vanaf 130 mag je spreken van hoogbegaafdheid. Hoogfunctionerend autisme vertoont in bepaalde opzichten overeenkomsten met het vroegere Syndroom van Asperger. In de praktijk berust Asperger zich echter op verschillende criteria. Mensen met hoogfunctionerend autisme zijn vaak breder ontwikkeld en enorm leergierig van aard. Vaak zijn ze geïnteresseerd in meer specifieke onderwerpen en activiteiten. Dit in tegenstelling tot de meeste lager of gemiddeld ontwikkelde autisten. Echter kunnen die juist weer heel erg gefixeerd zijn op één specifieke interesse. Al met al zegt het intelligentieniveau dus lang niet alles, aangezien elk persoon met autisme dit anders beleeft en ervaart.

Hoogfunctionerend autisme in de praktijk 

Tegenwoordig zijn de definities bij Autisme Spectrum Stoornis veranderd. We spreken niet meer afzonderlijk over het Syndroom van Asperger, PDD NOS of klassiek autisme. Al worden deze termen in de praktijk nog wel gebruikt. Vooral bij mensen die vroeger de diagnose hebben gekregen. Asperger wordt ook wel geassocieerd met hoogfunctionerend autisme, maar dit is niet juist. Het intelligentieniveau van iemand met HFA ligt vaak wel hoger dan de gemiddelde persoon met autisme.

Lees meer over een ASS classificatie en de kenmerken waaraan je moet voldoen.

Problemen op de werkvloer 

Medewerkers met hoogfunctionerend autisme zie je ook op hogere posities in het bedrijfsleven. Hetzij wel met bepaalde (soms onzichtbare) autistische karaktereigenschappen. Vaak weten medewerkers met HFA dit goed te verbloemen. Autisme camoufleren en veel aanpassingsgedrag maakt het wel zwaar en erg vermoeiend. Sommige medewerkers voelen zich ondergewaardeerd en lang niet altijd begrepen. Het is ontzettend lastig als je niet erkend wordt voor de goede dingen die je aandraagt. Zeker als je vaak innovatieve ideeën hebt of de nodige verbeterpunten aankaart door je scherp analyserend vermogen. Helaas voelen deze medewerkers zich niet altijd beloond voor hetgeen wat ze inbrengen. Dat levert de nodige frustratie en communicatieproblemen op de werkvloer op.

Kenmerken bij hoogfunctionerend autisme

  • Vooral mensen die weten dat ze ‘anders’ denken en ervaren

  • Ze willen vaak niet dat anderen het weten (camouflagegedrag)

  • Gaan op eigen initiatief op zoek naar meer informatie

  • Stellen vaak hun eigen diagnose via vergaarde info of het internet

  • Mensen in de omgeving hebben het vaak niet door

  • Enorme leergierigheid en nieuwsgierigheid

  • Diagnose komt soms pas na 40ste levensjaar

  • Relatief sterk perfectionistisch in hun werk

Wees alert als je jezelf hierin erkent

Mensen met deze vorm van autisme, kunnen vaak redelijk goed op hun werk functioneren. Je ziet ze ook terug in verantwoordelijke functies, bijvoorbeeld als ondernemer en in diverse arbeidssectoren. Door overprikkeling en een vaak hoge prestatiedrang, heeft iemand met hoogfunctionerend autisme meer kans op een autistische burn-out. Juist omdat familie, vrienden of collega’s het niet altijd doorhebben. Vaak is de werkdruk hoog en wil iemand zo veel mogelijk aan de verwachtingen voldoen. Diep van binnen heerst er vaak veel onrust, chaos, angst voor ontdekking en onzekerheid.

Dit kan nog moeilijker worden als iemand het (nog) niet weet van zichzelf en alle problemen in een andere hoek zoekt. Zo kan het gebeuren dat iemand de (h)erkenning of de diagnose autisme op latere leeftijd krijgt.

Meer erkenning voor hoogfunctionerend autisme

Gelukkig is er steeds meer belangstelling en erkenning voor mensen met autisme. Met name ook binnen het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt. Iemand met hoogfunctionerend autisme is vaak redelijk goed in staat om zijn of haar zwakke punten te compenseren, maar niet altijd. Hoe meer iemand met HFA begrijpt en inzicht heeft in hetgeen waar hij in afwijkt, hoe beter hij hier mee kan leren omgaan. Dat wil niet zeggen dat hetgeen wat iemand door zijn hogere intelligentie naar buiten toe laat zien, ook daadwerkelijk klopt met wat hij denkt, voelt en ervaart. Het kan getraind gedrag zijn, omdat iemand met deze vorm van autisme allerlei trucjes aangeleerd heeft, om zich zo veel mogelijk ‘normaal’ te gedragen. Hij of zij wil juist niet opvallen of als ‘vreemd’ bestempeld worden.

Wil je nog meer weten of heb je een vraag?

Als jij denkt dat je mogelijk hoogfunctionerend autisme hebt, kun je hiervoor een hoogfunctionerend autisme test doen. Je kunt ook contact leggen via ons contactformulier.

“Ontdek de meerwaarde van je hoogfunctionerend autisme”