Wanneer voldoe je nu wel of niet aan de kenmerken van autisme Spectrum Stoornis (ASS)? In 2013 verscheen de DSM-5.

Dit is het handboek voor psychiatrische stoornissen. Hiermee zijn de diverse subcategorieën komen te vervallen (zoals Asperger en PDD-NOS). Tegenwoordig valt iemand binnen het autismespectrum. Binnen dit spectrum kunnen mensen met autisme op diverse gebieden van elkaar verschillen. Het is soms best wel verwarrend in hoeverre je nu wel of niet voldoet aan de kenmerken in domein A en B.

Aangescherpte criteria DSM-5

Met verschillende termen die autisme aanduiden, was het soms onduidelijk wie onder welk ‘label’ viel. Wat de ene psycholoog of psychiater als Asperger bestempelde, was het bij een ander PDD-NOS. Als je niet aan alle autisme kenmerken voldeed, maar wel autistische trekken had, werd dit vaak onder PDD-NOS geschaard of je kreeg geen diagnose. Met de term autisme spectrum stoornis valt dit allemaal samen. Tegelijk met de verandering van de benaming in de DSM-5, is ook de criteria aangescherpt.

Elke diagnose ASS is persoonlijk en uniek

Een classificatie is een manier om bepaalde symptomen onder te brengen in een categorie van mensen met vergelijkbare symptomen. Een ASS diagnose is uniek en gaat dieper in op jouw persoonlijke situatie. Een officiële ASS diagnose geeft een gedetailleerd en compleet beeld van de autisme kenmerken die bij jou uit het onderzoek naar voren komen. Hiermee kan je hulp en eventuele behandeling krijgen.

Dit is mede afhankelijk van de problemen die je hiermee ervaart. Het is belangrijk dat de psycholoog of psychiater die je onderzoekt verder kijkt dan alleen de classificatie volgens de DSM-5. Juist om de verschillende klachten in een breder perspectief te zien.

Wanneer is er sprake van autisme?

Er is sprake van autisme spectrum stoornis als je voldoet aan vrijwel alle kenmerken die onder domein A vallen. Daarnaast moet je minimaal 2 van de kenmerken in domein B hebben.

Domein A
Blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie

  • Tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid
  • Tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-verbale communicatieve gedrag
  • Tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties

Domein B
Beperkte zich herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteiten

  • Stereotiepe of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak
  • Hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, star gehecht aan routines of geritualiseerde gedragspatronen
  • Zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn
  • Over- of onder reageren op zintuigelijke prikkels of ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving

Heb je nu een diagnose of val je in een classificatie?

De DSM-5 is een classificatiesysteem. Als je dus voldoet aan de kenmerken is er sprake van autisme spectrum stoornis. Echter zegt dat nog niets in hoeverre je last hebt van bepaalde typische autisme symptomen. Dat kan bij elke persoon met autisme weer anders zijn. Onder de diverse deelgebieden onder de DSM-5 kan zich dit op verschillende manieren manifesteren.

Een classificatie zegt dus niet zo veel hoe het bij jou persoonlijk zit. Ook al valt alles onder autisme spectrum stoornis, de verschillen onderling zullen er altijd blijven. Er is namelijk wel degelijk een verschil tussen het meer klassieke autisme en hoogfunctionerend autisme.

Wil je een diagnose of meer zekerheid?

Bij het Autisme Centrum kun je ook een (hoogfunctionerend) autisme test afnemen. Dit geeft je géén officiële ASS diagnose, maar hiermee kunnen we wel een conclusie geven in hoeverre jij voldoet aan de kenmerken van autisme en in welke gradatie. Zeker als je niet op zoek bent naar een ‘stempel’ maar wel naar meer zekerheid.

Hiermee kunnen je twijfels worden weggenomen. Tevens krijg je advies over je ontwikkelingspunten die uit de test naar voren komen. Desgewenst en indien nodig kan je daarna bij ons maatwerk training of coaching krijgen bij jouw ontwikkelingspunten. Gebaseerd op jouw probleemgebieden, valkuilen en struikelblokken waar jij tegen aan loopt.

“Elke ASS diagnose is persoonlijk, uniek en verschillend”