Denk je dat je licht autisme hebt of vinden mensen om je heen dat je autistische trekjes hebt? Wat houdt dit nu precies in?

Wat betekent licht autisme?

Er zijn wel meer mensen die autistische trekjes hebben, of (soms) bepaald gedrag vertonen die mogelijk onder Autisme Spectrum Stoornis vallen. Heb je dan licht autisme? Daar kun je niet zo maar een definitie aan hangen. Dat heeft met meerdere factoren te maken. Als je omgeving niet of nauwelijks merkt dat je autistische trekjes hebt, of dit niet goed bij je kunnen plaatsen, wordt het door anderen in je omgeving vaak als ‘licht autisme’ gezien. Vaak voldoe je niet aan de meest typerende kenmerken van autisme, maar weet je van je zelf dat je toch wel anders denkt, voelt en de wereld om je heen soms anders en chaotisch ervaart.

Licht autisme hebben kost veel energie

Ook al zou je dat niet gelijk denken, maar mensen met licht autisme of diverse autistische trekken, kunnen veel last hebben van een wisselend energieniveau. Ze doen elke dag weer hun uiterste best om zo goed en normaal mogelijk te functioneren. Dat kost enorm veel energie, omdat ze vaak niet geassocieerd (willen) worden met iemand met autisme. Iemand met licht autisme leert en weet wat er van hem of haar wordt verwacht en kan bepaalde emoties, boosheid of onmacht (redelijk) goed wegdrukken. Dat wil niet zeggen dat het er niet is. Iemand met licht autisme heeft het dus per definitie niet makkelijker om (goed) te functioneren.

Ervaar je enorme spanning, voel je je steeds vermoeider of weet je (soms) niet meer waar je het zoeken moet? Kijk uit dat je niet in een onverwachte burn-out of depressie belandt.

Autisme in verschillende gradaties

Autisme en hieraan gerelateerde problemen en klachten, heb je in alle soorten en maten. Sommige mensen met licht autisme of met diverse autistische trekjes, bevinden zich in het grensgebied. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de bevolking (in lichte mate) autisme verwante eigenschappen vertoont. Zo kunnen we stellen dat er een boven- en ondergrens is. Variërend van ‘zwaar autistisch’ tot ‘licht autisme’. Deze laatste groep kan vrij goed meekomen in de maatschappij. Vaak loopt iemand met licht autisme ook niet bij een psycholoog, het GGD of krijgt een andere vorm van begeleiding.

Overeenkomsten licht autisme herkennen

De volgende overeenkomsten zijn vaak wel herkenbaar bij mensen met licht autisme, of die bij zichzelf of door anderen, diverse autistische trekjes ervaren:

  • Problemen in de sociale interactie in hun privéleven of werkomgeving

  • Meer moeite met plotselinge veranderingen

  • Moeilijk los kunnen laten, scherpe focus en oog voor details

  • Chaos in het hoofd bij drukte, onrust of veel prikkels

  • Gemiddeld tot hoger IQ

  • Soms een lager ontwikkeld empathisch vermogen

  • Goed in het doorgronden van systemen en structuren

  • Laten sneller over zich heen lopen, moeite met kritiek

Herken jij je zelf hierin?

Herken jij je zelf in deze kenmerken van licht autisme of vind jij (of je omgeving) dat je toch wel bepaalde autistische trekjes of neigingen vertoont? Heb je hier vragen over of wil je hier graag eens met een ervaren autisme coach over praten? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel of e-mail ons.

“Licht autisme of autistische trekjes? Wat wil je weten over je zelf?”