Denk je dat je licht autisme hebt of vinden mensen om je heen dat je autistische trekjes hebt? Wat houdt dit nu precies in?

Wat betekent een lichte vorm van autisme?

Er zijn wel meer mensen die autistische trekjes hebben. Soms vertonen ze bepaald gedrag dat mogelijk onder Autisme Spectrum Stoornis valt. Heb je dan een lichte vorm van autisme? Daar kun je niet zo maar een definitie aan hangen. Dat heeft met meerdere factoren te maken. Als je omgeving niet of nauwelijks merkt dat je autistische trekjes hebt, of dit niet goed bij je kunnen plaatsen, wordt het door anderen in je omgeving vaak als ‘lichte vorm van autisme’ gezien. In de meeste gevallen voldoe je niet aan de meest typerende kenmerken van autisme. Echter merk je wel bij jezelf dat je vaak wel anders denkt, voelt en de wereld om je heen soms anders ervaart dan anderen.

Lichte vorm van autisme hebben kost veel energie

Ook al zou je dat niet gelijk denken, maar mensen met een lichte vorm van autisme of diverse autistische trekken, kunnen veel last hebben van een wisselend energieniveau. Ze doen elke dag weer hun uiterste best om zo goed en normaal mogelijk te functioneren. Dat kost enorm veel energie, omdat ze vaak niet geassocieerd (willen) worden met iemand met autisme. Iemand met lichte autisme trekken, weet wat er van hem of haar wordt verwacht en kan bepaalde emoties, boosheid of onmacht (redelijk) goed wegdrukken. Dat wil niet zeggen dat het er niet is. Iemand met een lichte vorm van autisme heeft het dus per definitie niet makkelijker om (goed) te functioneren. Vaak zien we in deze doelgroep veel stressklachten en communicatieproblemen. 

Autisme in verschillende gradaties

Autisme en hieraan gerelateerde problemen en klachten, heb je in alle soorten en maten. Sommige mensen met een lichte vorm van autisme of met diverse autistische trekjes, bevinden zich in het grensgebied. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de bevolking (in lichte mate) autisme verwante eigenschappen vertoont. Zo kunnen we stellen dat er een boven- en ondergrens is. Variërend van ‘zwaar autistisch’ tot ‘licht autisme’. Deze laatste groep kan vrij goed meekomen in de maatschappij. Vaak loopt iemand met een lichte vorm van autisme ook niet bij een psycholoog, het GGZ of krijgt een andere vorm van begeleiding of therapie.

Overeenkomsten lichte vorm van autisme herkennen

De volgende overeenkomsten zijn vaak wel herkenbaar bij mensen met een lichte vorm van autisme, of die diverse autistische trekjes ervaren:

  • Problemen in de sociale interactie in hun privéleven of werkomgeving

  • Meer moeite met plotselinge veranderingen

  • Moeilijk los kunnen laten, scherpe focus en oog voor details

  • Chaos in het hoofd bij drukte, onrust of veel prikkels

  • Gemiddeld tot hoger IQ

  • Soms een lager ontwikkeld empathisch vermogen

  • Goed in het doorgronden van systemen en structuren

  • Laten sneller over zich heen lopen, moeite met kritiek

  • Vaker en sneller moe zijn (in je hoofd)

Herken jij je zelf hierin?

Herken jij je zelf in deze kenmerken van een lichte vorm autisme of vind jij (of je omgeving) dat je toch wel bepaalde autistische trekjes of neigingen vertoont? Heb je hier vragen over of wil je hier meer zekerheid over, kun je contact met ons opnemen.

“Lichte vorm van autisme of autistische trekjes herkennen”