Hoogfunctionerend autisme is een veel gebruikte term voor mensen met autisme op HBO/WO niveau.

Verschillen tussen klassiek en hoogfunctionerend autisme

Hoogfunctionerend autisme of te wel hoogbegaafd autisme, lijkt veel op het eerdere Syndroom van Asperger. Heden valt dit allemaal onder de noemer Autisme Spectrum stoornis. Maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen? Diverse wetenschappers geven de volgende neurologische verschillen aan tussen klassiek autisme en hoogfunctionerend autisme (HFA).

 • Mensen met hoogfunctionerend autisme zijn vaak hoger opgeleid tot HBO/WO niveau, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.

 • Ze zijn beter in staat om diverse dingen aan te leren door deze ‘af te kijken’ van anderen en het beredeneert voor zichzelf in te zetten in sociale interacties.

 • Kunnen hun autisme vaak redelijk goed verbergen in eigen werkomgeving, al kunnen sommige ‘eigenaardigheden’ anderen wel opvallen. Echter betrekt vaak niemand dit op mogelijke autisme kenmerken. (sociale camouflage).

 • Mensen met hoogfunctionerend autisme zijn beter in staat om relaties aan te gaan, maar op werkgebied sluiten ze verbintenissen met collega’s vaak uit. Werken gaat meer voor zichzelf en niet om veel met collega’s op te trekken.

 • Ze kunnen zich over het algemeen verbaal goed uitdrukken. Met name op rationeel (zakelijk) gebied en géén koetjes en kalfjes gesprekken, want dat interesseert hen niet.

 • Ze hebben vaak een grotere nieuwsgierigheid en interesse op meerdere gebieden, zoals politiek, cultuur, wetenschap, sport of muziek.

 • Ze hebben vaak een IQ van 100 of hoger

 • Ze kunnen zich over het algemeen redelijk goed handhaven in de maatschappij en zijn goed zelfredzaam.

 • Ze voelen zich vaak vanaf jongs af aan al ‘anders’ dan anderen, maar kunnen dit vaak niet goed onder woorden brengen.

 • Vaak wordt hoogfunctionerend autisme op latere leeftijd pas ontdekt. Hierdoor zal iemand zich vaak jarenlang onder hoge stress moeten manifesteren.

 • Mensen met hoogfunctionerend autisme neigen vaak naar perfectionisme en ‘overpresteren’. Dit doen ze om zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de maatschappij en werkomgeving. Soms tot het dwangmatige af, met alle risico’s van dien.

 • Ze zijn extra gevoelig voor burn-out en uitval na jarenlange hoge werkdruk en op hun tenen lopen.

Sociale camouflage in de (werk)omgeving

Mensen met hoogfunctionerend autisme zijn vaak heel goed in staat om hun autisme kenmerken te maskeren achter een masker. Om zo normaal mogelijk te functioneren, hebben ze diverse ‘normale’ gedragingen aangeleerd. Juist omdat gevoelens vaak moeilijk te verwoorden zijn, sluiten ze dit vaak (grotendeels) uit. Ze staan in hun werkomgeving dan ook vaak bekend als rationeel en kritisch denkend. Toch geeft autisme op ten duur vaak werkproblemen in de communicatie, sociale interacties met collega’s, wederkerigheid etc. Sociaal gezien is het vooral in de relationele- en sociale sfeer meer lastig. Juist als er verwachtingen van hen worden gemaakt die ze niet of moeilijk kunnen waarmaken. Dit geeft dan vaak wrijving en irritaties over en weer.

Onderzoek naar hoogfunctionerend autisme

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar hoogfunctionerend autisme. Er is ook nog weinig informatie over te vinden. Mede omdat het geen officiële term is binnen het autisme spectrum gebied. Als iemand met bepaalde klachten naar een psycholoog toe gaat, gebeurt het vaak dat hoogfunctionerend autisme niet herkend wordt. Uit ervaring blijkt dat mensen soms stoornissen aangepraat krijgen die niet de echte kern van de problematiek blootlegt. Omdat mensen met hoogfunctionerend autisme gewend zijn om sociaal wenselijk en aangepast gedrag te vertonen, komt dat uit nader onderzoek er dan ook niet altijd uit.

Autisme en psychische compensatie

In de psychologie wordt het woord decompensatie vaak gebruikt. Hiermee wordt de draaglast aangeduid die vaak buiten proportie is met de draaglast die iemand aankan. Juist omdat mensen met hoogfunctionerend autisme zoveel decompenseren, kan de veerkracht verstoord raken. Hierdoor kunnen, op ten duur, diverse klachten ontstaan of toenemen. Denk hierbij aan enorme moeheid, angsten, sterke overprikkeling, perfectionisme en faalangst, toenemende boosheid en irritatie, burn-out en depressie.

Autisme test bij hoogfunctionerend autisme

Binnen ons Autisme Centrum kunnen wij een autisme test inzetten om hoogfunctionerend autisme te ontdekken. Veel mensen met deze vorm van autisme, voelen zich vaak niet gehoord, gezien en begrepen in het reguliere hulpverlening circuit. Doordat de wachtlijsten voor een autisme test inmiddels al meer dan een half jaar zijn, blijven deze mensen er dan ook lang mee rondlopen. Onze autisme test gaat vooral in op het heden en de problemen die onder Autisme Spectrum Stoornis vallen. Hiermee heb je snel een realistisch beeld of er sprake is van (hoogfunctionerend) autisme kenmerken.

Klik hiervoor door naar onze pagina autisme test.

Autisme coaching en training bij hoogfunctionerend autisme

Bij het Autisme Centrum kun je zowel fysiek als online coaching en training krijgen bij diverse autisme problemen. Denk hierbij aan communicatieproblemen, assertiviteitstraining bij autisme, grenzen leren aangeven, overpresteren en perfectionisme, burn-out en re-integratie. Op al deze gebieden kunnen wij maatwerk coaching en training aanbieden. Wij hebben hiervoor spreeklocaties in Groningen, Assen en Drachten. Daarnaast doen wij ook steeds vaker online coaching en training via Teams. Zodoende kunnen wij veel meer mensen coachen, begeleiden en adviseren die elders in Nederland wonen.

Wil je meer informatie of heb je een vraag?

Denk jij dat je hoogfunctionerend autisme hebt, heb je vragen of wil je ergens meer informatie over ? Ga dan naar ons contactformulier en vul je gegevens in of bel ons op 050-2043569.

“Herken jij jezelf in hoogfunctionerend autisme?”