Werkende vrouwen met autisme lopen vaak op hun tenen. Waarom heeft deze doelgroep het extra moeilijk?

Werkende vrouwen met autisme

Als werkende vrouw met autisme kan je veel druk en stress ervaren. Je hebt een baan, er wordt veel van je verwacht en je wilt natuurlijk zo veel mogelijk aan de verwachtingen voldoen. Het is een feit dat veel werkende vrouwen met autisme de combinatie van werk, gezin en zorg soms lastig kunnen combineren. Vermoeidheid, toenemende druk en een te veel aan prikkels, maken het dat juist deze doelgroep een hoge kans heeft op overprikkeling, toenemende stress en uitval.

Sociale communicatie op het werk

Ervaar jij ook problemen op het werk? Sommige vrouwen met autisme ervaren dat met name in de sociale communicatie. Je merkt wellicht dat jouw mening, opmerkingen en gedrag door anderen niet altijd wordt gewaardeerd. Je denkt anders, je ziet het anders, maar niet alle collega’s lijken jouw manier van denken goed te begrijpen. Dit kan leiden toch communicatieproblemen op de werkvloer. Dit is niet altijd te voorkomen, omdat je wellicht vaak te direct, te kritisch of te rationeel overkomt. Dit is een autisme kenmerk dat veel mensen met autisme van nature in zich hebben. Je kan je daardoor steeds meer ‘anders’ voelen dan je collega’s, terwijl je het wel goed bedoelt. Het punt is vaak dat de informatieverwerking bij mensen met autisme anders verloopt dan bij neurotypische mensen en je manier van reageren wordt niet altijd gewaardeerd.

Hoog verantwoordelijkheidsgevoel

Mensen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en loyaliteit naar de werkgever, gaan vaak over hun eigen grenzen heen. Je wilt je werk zo goed mogelijk doen, hebt diverse verantwoordelijkheden en je wilt natuurlijk geen fouten maken. Veel werkende vrouwen met autisme willen niet anders zijn, dus passen ze zich zo goed mogelijk aan. Het gevaar hierbij is dat je je door je hoog verantwoordelijkheidsgevoel en aanpassingsvermogen te veel van jezelf vergt. Je commitment is hoog, nee zeggen is geen optie en je gaat maar door. Grenzen stellen bij autisme is dus uitermate van belang om overzicht en controle te houden over je werk en jezelf.

Stress en overprikkeling op het werk

Wat zij jouw grootste stressbronnen op het werk? De drukte van mensen om je heen, te veel (geluids)prikkels, een kantoortuin, hoge werkdruk of het gevoel dat je de hele dag ‘aan’ staat? Het is belangrijk om een goede balans te creëren tussen hetgeen wat je daadwerkelijk aankunt en wat je denkt te moeten doen. Vaak speelt het ‘moeten’ een grote rol. Mede omdat je denkt dat je nu eenmaal zo hard moet werken of dat je bang bent om je baan te verliezen. Ga eens na welke stressbronnen jij ervaart op je werk en kijk welke je daarvan kunt bespreken met je leidinggevende. Zo kun je stressprikkels mogelijk meer verminderen en kun je je hoofd koel houden.

Lees meer over een autismevriendelijke werkomgeving.

Werkende vrouwen met autisme en perfectionisme

Uit eigen onderzoek en ervaring blijkt dat meer dan 85% van de mensen met (hoogfunctionerend) autisme ook vrij perfectionistisch zijn. Dat betekent in de praktijk een hoge prestatiedrang, hard werken, altijd maar doorgaan, absoluut geen fouten willen maken, alles tot in de details willen uitvoeren en controledrang. Je bent hierdoor extra veel tijd kwijt om je taken zo goed mogelijk uit te voeren. Je doet dit niet bewust, maar onderliggende faalangst kan hier een rol bij spelen. Perfectionistisch werken en hoge prestatiedrang zijn manieren om continu het overzicht te bewaren en altijd streven naar de beste prestaties. Dit is vaak een onderliggend probleem waardoor medewerkers met autisme met burn-out klachten uitvallen.

Lees ook autisme en burn-out voorkomen.

Omgaan met autisme op je werk

Wil je beter leren omgaan met diverse aspecten op je werk? Bijvoorbeeld op het gebied van de sociale communicatie, grenzen stellen, beter voor jezelf opkomen, leren nee zeggen, omgaan met feedback en kritiek en jouw manier van werk en je stressbronnen?
In een maatwerk assertiviteitstraining bij autisme gaan we samen kijken waar je dingen anders zou kunnen doen. Volledig afgestemd op je persoonlijke ontwikkelingspunten en leerdoelen. Veel mannen en vrouwen met autisme zijn je al voor gegaan. Mede omdat de training exact op jou wordt afgestemd, aangezien iedereen weer tegen andere struikelblokken en valkuilen aanloopt.

Wil je meer weten? Klik dan door naar de assertiviteitstraining bij autisme.

“Werkende vrouwen met autisme hebben meer aandacht nodig”