Als reïntegratie coach bij autisme begeleiden en coachen wij mensen met autisme in regio Groningen, Friesland en Drenthe.

Re-integratiebureau voor mensen met autisme

Ben je specifiek op zoek naar een re-integratiebureau met kennis van autisme in Groningen of omgeving? Vanuit ons autisme centrum hebben wij spreeklocaties in Groningen, Winschoten, Assen en Drachten. Wij bieden jongeren en volwassenen met autisme een maatwerk re-integratietraject, afgestemd op je ontwikkelingsdoelen en toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt.

Waarom een gespecialiseerde reïntegratie coach bij autisme?

Wij horen vaak dat algemene re-integratiebureaus of reguliere jobcoaches geen kennis van autisme hebben. Hierdoor voelt een medewerker met autisme zich vaak niet gehoord of begrepen. Een re-integratie consulent of loopbaanbegeleider die geen ervaring met autisme heeft, begrijpt dan ook niet goed waar iemand met autisme tegenaan loopt. Het denkproces, (aan)gepast gedrag en het kunnen handelen met dagelijkse situaties, is voor iemand met autisme vaak een hele klus. Om dat allemaal in goede banen te leiden, kan een gespecialiseerde reïntegratie coach van ons autisme centrum een maatwerk re-integratietraject bij autisme aanbieden.

Wat kan de reïntegratie coach bij autisme betekenen?

De reïntegratie coach bij autisme biedt gespecialiseerde hulp om te re-integreren naar passend werk. Vele werknemers met autisme hebben een baan die (achteraf) niet bij hen past. Ze voelen zich hierdoor vaak achtergesteld en ondergewaardeerd. Wij kijken waar je unieke talenten zitten en onderzoeken of je met je huidige kennis en werkervaring een baan kunt krijgen in een voor jou (beter) passende werkomgeving. Lukt dit niet, dan gaan we stap voor stap beproeven welke arbeidsperspectieven er dan wel voor je zijn. Voornamelijk om er voor te zorgen dat je in een werkomgeving terecht komt, waar je optimaal je vaardigheden en competenties kunt inzetten.

Re-integratie naar passend werk

Het Autisme Centrum Groningen heeft veel kennis en ervaring in het begeleiden van mensen met autisme. Zowel op het gebied van re-integratie, als voor maatwerk autisme coaching. Heb je als bedrijf een werknemer met autisme die niet (meer) goed functioneert? Is er geen mogelijkheid voor passend werk binnen de organisatie, dan kunnen wij een maatwerk re-integratietraject tweede spoor voor deze werknemer opstellen. Wij gaan dan alles op alles zetten om deze medewerker te begeleiden naar een beter passende baan bij een andere werkgever.

Jobcoaching op de werkvloer bij of na re-integratie

Afhankelijk van de wensen en behoefte van de medewerker of het bedrijf, kunnen wij ook jobcoaching bij re-integratie geven. In de praktijk kan de jobcoach van het autisme centrum een terugkerende medewerker met autisme begeleiden bij het oppakken van de werkzaamheden. Autisme op de werkvloer valt niet altijd mee, maar met wat extra coaching-on-the-job, kan een medewerker met autisme wel tot veel betere prestaties komen. Hier profiteert het bedrijf ook weer van.

Hoe ziet een re-integratietraject er uit?

Afhankelijk van je woonplaats, heeft ons autisme centrum 4 spreeklocaties in Groningen, Winschoten, Assen en Drachten. Ook komen wij bij cliënten thuis of spreken wij af op de werklocatie. Na een intakegesprek, maken wij een voorstel voor een maatwerk re-integratieplan. Nadat het voorstel plan van aanpak is goedgekeurd, gaan wij jou begeleiden, coachen en trainen aan de hand van de gestelde leerdoelen in het plan van aanpak. Regelmatig evalueren wij de resultaten naar de werkgever of instantie die ons heeft ingeschakeld.

Meer weten over de reïntegratie coach?

Wil je graag kennis maken met een gespecialiseerd re-integratiebureau die kennis en ervaring heeft met autisme? Kom dan in contact met de reïntegratie coach van ons Autisme Centrum.