Spoor 2 re-integratie bij autisme en begeleiding bij burn-out herstel of andere soort ziekteverzuim.

Spoor 2 re-integratie bij autisme 

Bij spoor 2 re-integratie bij autisme helpen en begeleiden we medewerkers met autisme bij terugkeer naar werk. Met name bij mensen op middelbaar en hoger werk- en denkniveau. Juist deze doelgroep voelt zich niet altijd gezien en gehoord bij re-integratiebureaus waar geen kennis en expertise in autisme is. Je wilt tenslotte graag begrepen worden op de manier hoe jij denkt en handelt op werkgebied. Het Autisme Centrum is gespecialiseerd in het bieden van maatwerk re-integratie spoor 1 en spoor 2 bij (hoogfunctionerend) autisme.

Waarom een gespecialiseerd re-integratiebureau bij autisme?

Om te voorkomen dat er miscommunicatie, frustratie en impasse ontstaat in een re-integratietraject, is kennis en ervaring met autisme heel belangrijk. Weten en begrijpen hoe bepaalde problemen op de werkvloer zijn ontstaan. Welke factoren hebben hier allemaal een rol in gespeeld en welke risico’s zijn er in de toekomst? Hoe zit de medewerker in elkaar? Wat zijn de wensen en behoeften van de medewerker? Bij spoor 2 re-integratie bij autisme is het extra belangrijk om hier zorgvuldig en goed mee om te gaan.

Spoor 2 re-integratie met autisme begeleiding

In een spoor 2 traject wordt niet alleen de aandacht gelegd op re-integreren naar werk. We kijken ook wat de medewerker persoonlijk nodig heeft om goed te kunnen re-integreren. Zijn er nog andere instanties of psychologen betrokken? Wat zijn de struikelblokken, ontwikkelingspunten en leerdoelen voor de medewerker? Wat is er nodig voor zijn persoonlijke ontwikkeling in zijn voorbereiding op de arbeidsmarkt? Voor een succesvolle spoor 2 re-integratie bij autisme, is het nodig om ook aandacht te geven aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Daarom zullen wij een re-integratietraject altijd tweeledig inzetten. Enerzijds op de persoon zelf gericht en anderzijds met focus op terugkeer naar werk in de meest passende baan. Hier zetten wij samen een re-integratie plan bij autisme voor op.

Maatwerk training bij ziekte en burn-out klachten

Waar nodig zetten wij maatwerk training in als er sprake is van (langdurige) ziekte of burn-out klachten. Juist om de tweeledigheid in een spoor 2 re-integratietraject te kunnen nastreven. Hierbij geven wij gericht aandacht aan de ontwikkelingspunten en leerdoelen van de medewerker. Hij of zij krijgt hiermee kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om op de meest efficiënte manier een andere baan aan te kunnen én te behouden. Afhankelijk van de huidige situatie en de re-integratiemogelijkheden van een medewerker, gaan we samen kijken waar we eerst de focus op leggen.

Lees meer over re-integratie bij burn-out.

Spoor 2 re-integratie bij autisme en de arbeidsmarkt

Naast de persoonlijke ontwikkeling, gaan we zorgvuldig en breed kijk naar de beste kansen en mogelijkheden voor de medewerker op de arbeidsmarkt. Met behulp van diverse loopbaantesten en het hierop volgend carrièreprofiel, brengen wij dit goed in kaart. Hierna maken we samen de meeste passende ‘sollicitatiestrategie’ op. Hiermee ondersteunen wij de medewerker om zo zelfstandig mogelijk te solliciteren. Altijd op een manier die het best bij de medewerker past. Nergens wordt druk en drang toegepast, want dat werkt alleen maar averechts. Hierdoor zal de medewerker alleen maar overprikkelt en gestrest raken. Wij trachten hiermee de focus te leggen op het zelfstandig maken van de medewerker in zijn of haar toekomstige loopbaan.

Onze voordelen

  • Op 3 locaties in Groningen, Assen en Drachten

  • Ook online re-integratie begeleiding mogelijk
  • Gespecialiseerd in (hoogfunctionerend) autisme
  • Binnen enkele weken opstarten
  • Zeer persoonlijke benadering
  • Met extra trainingen voor persoonlijke ontwikkeling

Meer weten?

Wil je meer weten over spoor 2 re-integratie bij autisme? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

“Met aandacht voor de persoon en zijn behoeften”