Autisme bij vrouwen wordt vaak pas op latere leeftijd ontdekt. Welke autisme kenmerken komen hierbij naar voren?

Autisme bij vrouwen

Autisme kenmerken bij vrouwen wordt in de praktijk vaak minder goed herkend. Dit gebeurt ook relatief veel bij vrouwen op latere leeftijd. Doordat vrouwen dit vaak zelf niet  doorhebben, lopen er veel vrouwen met problemen rond die niet weten dat deze aan autisme te wijten zijn. Daarnaast kunnen vrouwen met autisme de symptomen ook goed camoufleren. Hierdoor merkt de omgeving dit vaak niet op.

Verkeerde diagnoses gesteld

Vrouwen met autisme (en mannen trouwens ook) krijgen soms een verkeerde diagnose. In sommige gevallen krijgen ze een diagnose borderline, angststoornis, depressie, posttraumatische stressstoornis, persoonlijkheidsstoornis of zijn ze hooggevoelig. Dit is dus lang niet altijd het geval. Hierdoor kan autisme spectrum stoornis min of meer verborgen blijven. De klachten blijven echter wel aanwezig. Autisme komt niet minder vaak voor bij vrouwen, maar de juiste conclusies en diagnoses worden niet altijd gelegd. Dit komt voornamelijk omdat de autisme kenmerken bij vrouwen zich anders voordoen dan bij mannen.

Symptomen bij vrouwen met autisme

De volgende symptomen van autisme komen relatief vaak voor bij vrouwen:

  • Chaos in het hoofd en dit slecht kunnen onderdrukken

  • Vaak wel goed in het strak plannen en organiseren

  • Zijn sociaal sterker en actiever dan mannen

  • In de communicatie soms veelpraters met eenrichtingsverkeer

  • Zijn vaak angstiger en kunnen meer verlegen overkomen

  • Zijn vaker onzeker over zichzelf en hun kunnen

  • Goed in het observeren en kopiëren van sociaal gedrag

  • Gaan voortdurend over hun grenzen heen

  • Chronisch moe door het overmatig compenseren

Licht autisme of autistische trekjes

Vrouwen met autisme heb je in alle soorten en maten. Sommige vrouwen hebben licht autisme of hebben bepaalde ‘autistische trekjes’, zoals ze dit vaak zelf aangeven. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de bevolking (in lichte mate) autisme verwante eigenschappen vertoont. Zo kunnen we stellen dat er een boven- en ondergrens is. Variërend van ‘zwaar autistisch’ tot ‘licht autisme’. Vooral vrouwen met licht autisme kunnen redelijk goed meekomen in de maatschappij. Vaak loopt iemand met licht autisme ook niet bij een psycholoog, de GGZ of krijgt een andere vorm van begeleiding.

Lees ook ons blog hoogfunctionerend autisme bij vrouwen.

Vrouwen met autisme hebben hier meer last van?

Uit de praktijk blijkt dat vrouwen met ASS vaak meer stressklachten hebben dan mannen. Vooral in het gezinsleven lopen deze vrouwen tegen bepaalde problemen aan. Hoge vermoeidheid is vaak de meest gehoorde klacht. Omdat vrouwen in de maatschappij toch vaker de zorgtaken op zich nemen, is dat op zichzelf al een extra belasting. Zeker voor vrouwen die ook buitenshuis werken. Elke dag weer koken, boodschappen doen, het huis op orde houden en wellicht ook nog werken. Dat vraagt enorm veel van een vrouw met autisme. Nadenken, plannen, sociale contacten onderhouden, kinderen die aandacht vragen, een man die aandacht wil. Vrouwen ervaren dan ook sneller overprikkeling bij autisme.

Kunnen vrouwen hun symptomen beter verhullen?

Autisme heeft veel gezichten, maar tegenwoordig wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende autisme gradaties. We spreken officieel van Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De kenmerken van mannen en vrouwen met autisme verschillen echter wel van elkaar. Het lijkt er op dat vrouwen eerder hun autisme camoufleren en de symptomen beter kunnen verhullen. Doordat vrouwen over het algemeen beter in staat zijn om te observeren en sociale interacties met anderen te imiteren, zijn zij vaak (voor de buitenwereld) beter in staat om hun autistische trekjes in te houden. In hun hoofd blijft het echter vaak wel een drukte en chaos, maar het is niet altijd duidelijk waar dit weg komt.

Autisme coaching voor vrouwen

Binnen ons Autisme Centrum coachen en begeleiden wij vrouwen en mannen met autisme. Zowel op het sociaal gebied, bij uitval, ziekte, burn-out als bij hun loopbaan en re-integratie. Ook geven wij maatwerk assertiviteitstraining bij assertiviteit- en communicatieproblemen. Dit doen wij specifiek voor vrouwen en mannen die steeds over hun grenzen heen gaan. Met name om te werken aan hun zelfvertrouwen, eigenwaarde en weerbaarder worden voor de buitenwereld.

Lees ook de informatie over autisme coaching.

Meer weten of een hulpvraag indienen?

Heb je nog vragen over of wil je meer informatie? Ga dan naar ons contactformulier of e-mail ons.

“Autisme bij vrouwen zie je vaak niet aan de buitenkant, maar het is er wel”