De diagnose autisme en de verschillen en variaties bij diverse mensen met autisme. 

Diagnose autisme DSM- 5 en de variaties

Bij het stellen van een diagnose autisme, wordt gebruik gemaakt van het handboek voor psychische stoornissen, de DSM-5. Iemand die wordt gediagnosticeerd, moet scoren op bepaalde domeinen. Waaronder sociale, maar ook niet sociale-kenmerken vallen. In de DSM-5 staat het domein ‘sociale communicatie’. Daaronder vallen sociale interactie en communicatieve vaardigheden. Daarnaast de punten in het tweede domein: beperkte interesses, repetitief gedrag, de behoefte aan rituelen en (sensorische) prikkelgevoeligheid. Je moet minstens twee van deze vier kenmerken uit het tweede domein hebben om een diagnose autisme te krijgen.

Autisme en de verschillende deelgebieden

De kenmerken van autisme kunnen samenhangen, maar je kunt daar niet altijd van uitgaan. Je moet ze los van elkaar zien. Er zijn bijvoorbeeld mensen met autisme die een beperkte interesse hebben én repetitief gedrag vertonen, maar geen last hebben van sensorische gevoeligheid (licht, geluid, geur, aanrakingen). Een afwijkende sensorische gevoeligheid is één van de criteria voor de diagnose autisme. In de DSM-5 wordt het omschreven als ‘hyper of hyperactiviteit op zintuigelijke prikkels’. Volwassenen met autisme kunnen zowel overgevoelig als ondergevoelig zijn voor prikkels. Sensorische gevoeligheidsproblemen kunnen van invloed zijn op diverse levensgebieden zoals school, sociale relaties, werk, vrije tijdsbesteding, sport etc.

Misdiagnoses bij vrouwen autisme

Scoren op twee van de vier domeinen onder de DSM-5 of juist op alle vier, heeft belangrijke consequenties. Zeker bij de zogenaamde grensgevallen. Het kan zijn dat bepaalde mensen in het sociale communicatiedomein hoog scoren, maar geen of weinig last hebben van de overige vier punten uit het tweede domein. Daarbij zullen vooral vrouwen hun gedrag proberen te compenseren, maar tegelijkertijd er wel last van hebben in het dagelijks leven. Vrouwen die dus ook niet de juiste behandeling krijgen, omdat autisme dus niet wordt ontdekt. Helaas komen misdiagnoses bij autisme vooral bij vrouwen voor.

Lees ook ons blog en bekijk het filmpje over misdiagnose bij autisme.

Diagnose autisme bij vrouwen minder ontdekt

We weten inmiddels dat autisme bij vrouwen minder vaak wordt ontdekt. De symptomen zijn er wel, maar ze zijn voor buitenstaanders minder makkelijk te zien. Met name als een vrouw met autisme dat goed weet te verbergen met compensatiestrategiën. Deze overlevingsmechanismen kosten veel energie. Dit kan weer leiden tot andere problematiek, zoals angst, depressie of chronische vermoeidheidsklachten. Voor een psycholoog kan het dan lastig zijn om autisme op te sporen. Vooral als vrouwen gedrag vertonen om hun autisme trekken juist te camoufleren. Ook bij hulpverleners wordt autisme bij vrouwen nog altijd niet snel genoeg herkend. Mede door gebrek aan kennis over en ervaring met deze doelgroep.

Lees ook ons blog en bekijk het filmpje over autisme camoufleren.

Hoogfunctionerend autisme komt steeds vaker voor

Juist mannen en vrouwen op een hoger denklevel en met een goede opleiding beleven autisme vaak anders. Dit betekent in de praktijk dat de autisme kenmerken op de diverse deelgebieden per persoon soms behoorlijk kunnen verschillen. Waarbij de ene persoon makkelijk communiceert en een hoog begripsniveau heeft, kan een ander persoon met autisme snel dichtklappen en ervaart meer communicatieproblemen bij autisme. Het brein van een persoon met hoogfunctionerend autisme werkt vaak razendsnel. Dat wil niet zeggen dat alle interacties binnen het begripsniveau goed verlopen. Juist het inlevingsvermogen in gevoelsmatige kwesties blijven in verhouding vaak aan de lage kant.

Lees meer over hoogfunctionerend autisme bij volwassenen.

“Diagnose autisme en de variaties kunnen per persoon verschillen”