Waarom vinden veel mensen met autisme het lastig om zich te verplaatsen in anderen? Hoe zit dat met de Theory of Mind?

Autisme en Theory of Mind

De Theory of Mind is het vermogen om je in de ander te verplaatsen en om het gedrag van de ander te kunnen begrijpen, verklaren en voorspellen. Als dit vermogen minder goed ontwikkeld is, begrijp je jezelf en anderen minder goed. Sociale situaties kunnen dan meer lastig voor je zijn. Daarnaast kan je soms moeilijk in te schatten wat wenselijk gedrag is. Moeite om jezelf in de ander te verplaatsen kan tot veel misverstanden leiden.

Ontbrekende informatie in gesprekken

Zo lang iets letterlijk gezegd wordt, heb je weinig Theory of Mind nodig. Echter worden dingen niet altijd juist gezegd of aan de verbeeldingskracht over gelaten. Iemand met autisme is niet altijd goed in staat om deze ontbrekende informatie aan te vullen vanuit hun fantasie. Ze hebben behoefte aan complete, concrete en expliciete boodschappen zonder dat ze een beroep hoeven te doen op hun verbeeldingskracht, want dat is vaak ingewikkeld. Daarom worden boodschappen ook vaak ‘te letterlijk’ genomen en worden sarcasme en grapjes soms niet of pas later herkend.

Herkennen en verwoorden van gevoelens

Als je Theory of Mind meer beperkt is, heeft dat ook gevolgen voor het herkennen, verwoorden van je gevoelens, mening, wensen en (on)mogelijkheden. Als je daarnaast moeite hebt om je te verplaatsen in een ander, dan is het lastig voor je om hier rekening mee te houden. Dit zorgt ervoor dat je maar beperkt invloed hebt in de invloed van je eigen gedrag op de gedachten, gevoelens en gedrag van de ander. Dit kan snel tot miscommunicatie en conflicten leiden. Juist als anderen zich voor jouw gevoel onbegrijpelijk en onvoorspelbaar gedragen. Communicatieproblemen bij autisme komen dan ook relatief vaak voor. De Theory of Mind hoeft echter niet bij elk persoon met autisme meer beperkt te zijn. Bij sommige personen speelt dit niet of in mindere mate.

Theory of Mind en emotionele wederkerigheid

Als de Theory of Mind bij jou minder goed is afgesteld, kan je ook problemen ondervinden in de emotionele wederkerigheid met anderen. Juist omdat het meer lastig is om je in de belevingswereld van een ander te verplaatsen. Voor een partner, ouder of ander familielid kan dit een gevoel van ‘desinteresse’ geven. Dit geeft vaak onderlinge spanning, onbegrip en irritatie. Je doet zo je best, maar het blijft soms gewoon lastig om te kunnen voelen en ervaren wat je directe naast voelt. Je probeert het dan vaak logisch en beredeneerd op te lossen, maar dat is nou net niet wat de ander wil. Hierdoor kan in sommige gevallen het Cassandra-effect bij autisme ontstaan.

Groot analyserend vermogen

Mensen met autisme zijn veel aan het analyseren. Ze benadrukken de wereld soms alsof het wiskundige vraagstukken zijn die opgelost moeten worden. Dat kost veel energie. Je inleven in een ander en diegene aanvoelen, kan heel moeilijk voor je zijn. Je weet vaak al wel dat je de wereld anders beschouwd. Hoe kan je je dan inleven in de beschouwingen van een ander? Daardoor kun je veel moeite hebben om je verplaatsen in de gevoelens en meningen van anderen. Dit kan de relatie onder druk zetten en ook gevoelens van eenzaamheid veroorzaken. Het is nu eenmaal zo dat een autismebrein toch een wat andere ‘bedrading’ heeft, maar dit zal per persoon verschillen en daarom is ook niemand met autisme hetzelfde.

Het kritisch denken bij autisme

Naast het analyserende en beredenerende, zal iemand met autisme vaak ook eerder kritisch zijn in zijn denken. Dit zie je vooral bij hoogfunctionerend autisme. Dingen die gezegd worden, kunnen kritisch worden beoordeeld op waarde of waarheid. Zodra er iets ontbreekt of er klopt iets niet, zal iemand met autisme je hier veelal op wijzen. Niet omdat deze persoon persé kritisch wil zijn, maar incongruentie of onvolledigheid valt hem of haar vaak eerder op en dan is het heel lastig om daar niets van te zeggen. Juist omdat een persoon met autisme overzichtelijkheid en duidelijkheid wil, komt het kritisch denken hierbij ook sneller naar voren.

“Bij autisme is de Theory of Mind soms minder goed afgesteld”