Autisme bij volwassenen en in je loopbaan verloopt vaak niet zonder problemen. Welke gevolgen heeft dit voor jou?

Autisme bij volwassenen, soms ontdek je het pas laat

Het lijkt wel of er steeds meer mensen met autisme komen, want je hoort er steeds meer over. Er zijn inmiddels veel boeken en artikelen over te vinden. Er wordt ook veel onderzoek naar gedaan, zodat met nieuw opgedane kennis en wetenschap, mensen met autisme zich meer gesteund en begrepen voelen. Soms krijgt iemand in zijn jeugdjaren of in de pubertijd de diagnose Autisme Spectrum Stoornis. Het gebeurt echter steeds vaker dat mensen er pas op latere leeftijd achter komen. Niet in de laatste plaats door de problemen die ze ervaren, maar waarbij ze nooit de link naar autisme hebben gelegd.

Volwassenen met autisme voelen zich vaak niet begrepen

Volwassenen met autisme hebben vaak het gevoel niet goed begrepen te worden. Met moeite proberen ze zich steeds weer aan de gestelde eisen en verwachtingen te voldoen. Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zeker niet als de autisme diagnose op latere leeftijd ontdekt wordt. Soms zijn er ook kinderen met autisme in het gezin en blijkt uiteindelijk dat jij als vader of moeder het ook blijkt te hebben. Vaak zijn er al diverse problemen aan vooraf gegaan, maar heb je dit nooit herkent als autistisch gedrag. Dit gebeurt vaker dan je denkt en wat dan? Uiteindelijk leer je in te zien waarom je je vaak niet begrepen voelt of waarom sociale interacties soms zo moeizaam verlopen.

Autisme en problemen op de werkvloer

Veel mensen met autisme ervaren problemen op de werkvloer. Het gebeurt vaak dat werknemers met autisme steeds relatief kortere banen hebben en door omstandigheden hun baan kwijt raken. Het is ook erg frustrerend als je als werknemer met autisme niet begrepen en gewaardeerd wordt om wat je waard bent. Iedereen heeft zijn eigen talenten, capaciteiten en unieke vaardigheden. Daar zou juist veel meer naar gekeken moeten worden. Helaas denken veel werkgevers en bedrijven nog in de tekortkomingen van medewerkers met autisme, al gaat het gelukkig wel steeds meer de goede kans op. Niet in de laatste plaats omdat er meer aandacht is voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Schakel een autisme coach in bij problemen op de werkvloer

Autisme bij volwassenen komt in verschillende variaties voor. Waar de ene persoon met autisme zich (redelijk) goed kan handhaven in de communicatie en overleg met collega’s of leidinggevende, loopt een ander hierbij steeds tegen communicatieproblemen aan. Ook komen er vaak stressprikkels voor. Dit wordt nog versterkt als de werkomgeving niet (goed) is ingesteld op een werknemer met autisme. Vaak leidt dit bij de werknemer tot stress en het gevoel niet ‘gehoord’ te worden. De autisme coach van ons Autisme Centrum, kan je helpen om dingen op een rijtje te zetten en de problemen die je op je werk ervaart te bespreken. Samen kijken wij naar mogelijke oplossingen, zodat jij je werk kan behouden op een voor jou aangename en werkbare manier.

Maatwerk training bij autisme

Heb je begeleiding, coaching of training nodig bij diverse problemen? Afhankelijk van je vraag en behoefte, kunnen wij hiervoor maatwerk autisme coaching of maatwerk assertiviteitstraining inzetten. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en leg je vraag aan ons voor.

“Leg je vraag of probleem aan ons voor, wij luisteren graag naar je verhaal”